BERUŠKA HB realizujeme projekty pro děti bez vlastních fungujících rodin

Kdo jsme?

  • Spolek motivující děti z dětských domovů
  • Umožňujeme objevit svůj životní cíl těm, kteří vyrůstají mimo vlastní rodinu
  • Realizujeme projekty pro zvýšení sebevědomí a sebepoznání s cílem vyššího uplatnění na trhu práce.
  • Přečtěte si více informací o BERUŠKA HB.

Co konkrétně děláme?

  • aktivitami napomáháme k uvědomění si vnitřního potenciálu
  • motivujeme k poznání vlastních cílů a způsobů k jejich dosažení
  • inspirujeme k nalézání cesty k vlastní vnitřní spokojenosti a životnímu naplnění    

Komu pomáháme?    

        Výtěžek z plesu Soukromé školy sociální v Jihlavě dne 21.1.2017 bude využit na pokračování projektu "UMÍM ŽÍT. Děkujeme organizátorům plesu i všem, kteří podporujete rozvojové projekty pro zvýšení sebepoznání a seberealizace dětí z DD. DĚKUJEME.

Děkujeme za vaši podporu a spolupráci.

Velmi si vážíme spolupráce s Velmistrem Řádu Svatého Huberta panem Janem Votavou.
Aktuálně probíhá projekt "UMÍM ŽÍT" na usedlosti Gerstein v Zálesí  a to i díky výtěžkům z prodejních výstav a vernisáží uskutečněných během letošního roku v ČSOB v Havlíčkově Brodě.
Děkujeme paní Ireně Zadinové - ředitelce ČSOB a jejímu kolektivu za spolupráci, přízeň a inovativní přístup. 

Poděkování posíláme všem, kteří nám umožňují vytvářet radostnější a tvořivější podmínky pro mladistvé z DD, kteří neměli takové štěstí narodit se do láskyplné podporující rodiny.

Video podporující projekt vytvořil pan Karel Stehno.

 

Přijďte na aktuální výstavu do ČSOB. Uvidíte od 4.4 do 30.6.2016 díla pana Karlíka.

Děkujeme, že spoluvytváříte podmínky, aby i děti z dětskch domovů mohly přeměňovat své sny na skutečnost.
Každá Vaše pomoc je zveřejněna na stránce poděkování sponzorům a můžete vidět, jakým způsobem byla Vaše pomoc dětem využita.

Cedule prokekt MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL (76.8 kB) Paní Rabensová a Beruška (94.7 kB) Návštěvníci výstavy (109.0 kB) fujary (104.4 kB) Poděkování dětí 3 (67.2 kB) Poděkování dětí 4 (128.2 kB) Básničky obrázky 8 (99.7 kB) berušky na špejli (73.8 kB) slunce pro berušku od pana Ševčíka (126.9 kB) fotbal 1 (85.7 kB) fotbal2 (152.4 kB)