Děkujeme za spolupráci

BJS Czech, s.r.o.

Naše veliké poděkování patří panu Radkovi Votápkovi ze společnosti BJS Czech, s.r.o. Humpolec, který rozhodl o vzájemné spolupráci s naším sdružením na ročním projektu POZNEJ SVŮJ CÍL pro děti z DD Humpolec v období od 15.3.2013 do 22.11.2013. Velmi si navázané spolupráce vážíme a jsme skutečně velmi vděčni za finanční podporu obzvláště v jedinečném ročním projektu na osobnostní rozvoj dětí a nalezení jejich životního cíle.

http://www.bjs.cz/BJS_Czech_republic/Uvod.html

Pramacom Prague spol. s r.o.

Děkujeme za finanční podporu na zajištění ročního projektu Svoboda emocí připravený na rok 2012 pro dětské domovy v ČR umožňující dětem větší pochopení pro své emoce, pocity, reakce na různé životní situace, zvyšování sebevědomí a motivace do vzdělávání pro uplatnění na trhu práce po opuštění dětského domova.

www.pramacom.cz

ŘÁD SVATÉHO HUBERTA

Děkujeme za spolupráci a příležitost vystavovat výtvarná díla dětí z dětských domovů v rámci projektu "MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL" dne 3.10.2015 na Kuksu. Součástí výstavy v rámci Svatohubertských slavností budou i berurušky. Každý účastník výstavy obdrží jako dárek ručně vyrobenou berušku. Děkujeme Velmistrovi Řádu svatého Huberta panu Votavovi a velmi si navázané spolupráce vážíme.

http://www.radsvatehohuberta.cz/

Kraj Vysočina ve spolupráci s KOUS z.s.

Velmi děkujeme za mimořádnou podporu v částce 5 tis Kč věnovanou Krajem Vysočina na brožuru k výtvarnému projektu "MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL" pro děti z dětských domovů DD Jemnice, DD Hrotovice, DD Senožaty a DD Náměšť nad Oslavou, která budou vystavena od 21.6. do 31.7. v prostoru vestibulu krajské knihovny v Havlíčkově Brodě a od 21.6. do 31.8. v prostoru pobočky ČSOB v Havl. Brodě.

http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.kous.cz/

pobočka ĆSOB Havlíčkův Brod - ředitelka Irena Zadinová a kolektiv

Od podzimu roku 2013 spolupráce ve věci prodejní výstavy dětských prací v prostorách pobočky banky v Havlíčkově Brodě od 29.11.2013 do 7.1.2014. Vernisáž výtvarných a keramických děl autorky Lucie Rabensové zahájená 25.2.2014 umožní realizaci projektu "MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL" částkou 15 % z každého prodaného díla. Vystavená díla dětí budou ke shlédnutí od 21.6. do 31.8.2014.

http://www.csob.cz/cz/kontakty/kraj-vysocina/stranky/retsme-havlickuv-brod.aspx

RCS Kladno s.r.o.

Děkujeme za mnohaletou pravidelnou podporu a spolupráci společnosti RCS Kladno s.r.o., bez jejíž pomoci bychom nebyli schopni dál pomáhat. Děkujeme za přízeň a štědrost ve prospěch dětí z DD Humpolec.

http://www.rcs-kladno.net/

Drager Safety s.r.o.

Děkujeme za spolupráci a finanční podporu společnosti Drager Safety s.r.o. při realizaci ročního projektu POZNEJ SVŮJ CÍL pro děti z dětského domova Humpolec. První část odstartovala 15.3.2013 a byla ukončena 23.5.2013. Podzimní část bude spuštěna 13.9. a vyhodnocena 22.11.2013. Velmi děkujeme za vstřícnost, ochotu, aktivitu a sounáležitost při realizaci projektů potřebným

http://www.draeger.cz/CZ/cs/company/about_draeger/

KOUS Vysočina, o.s. - koordinační uskupení NNO Vysočiny

Spolupracujeme s neziskovou organizací KOUS Vysočina, o.s. na projektech spolufinancovaných z prostředků ESF v České republice prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Děkujeme za možnost zapojit se do spolupráce a velmi si vážíme obětavosti a aktivity všech pracovníků včetně paní Soni Baueršímové.

http://www.kous.cz/zakladni-dokumenty/ds-1011/p1=52

Asociace manažerů absolventů o.s.

Děkujeme za spolupráci s paní Ing. Irenou Zemánkovou, CSc. a neziskovou Acosiací AMA a možností zapojit se do projektů spolufinancovaných z prostředků ESF v České republice prostředictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstananost a státního rozpočtu České republiky. Děkujeme.

http://www.amanno.org/index.php

SmilOff festival

Děkujeme za předání výtěžku z festivalu SmilOff a všem organizátorům i účastníkům, kteří svým rozhodnutím přispěli na realizaci výtvarného projektu "MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL".

http://www.smilov-festival.cz/

Mateřské centrum BERUŠKA STRAKONICE

Děkujeme Mateřskému centru BERUŠKA STRAKONICE za spolupráci ve věci vytváření berušek na výstavu v rámci projektu "MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL" na Kuksu dne 4.10.2015 během Svatohubertských slavností a to díky Řádu svatého Huberta. Velmi si navázané spolupráce s předsedkyní mateřského centra Ing. Petrou Staňkovou vážíme a těšíme se na společné projekty a veselé berušky. Děkujeme.

http://www.mcberuska.cz/o-nas/kdo-jsme/nase-logo.html