POZNEJ SVŮJ CÍL


Projekt POZNEJ SVŮJ CÍL - realizace od 15.3.2013 do 22.11.2013

Místo realizace: prostorY dětského domova Humpolec

Cíl projektu:
- podpořit děti bez vlastních rodin k tvořivosti, trpělivosti, soustavné cílevědomé práci
- vést děti k sebepoznání
- soustavným vzdělávacím procesem děti motivovat k pozitivnímu myšlení
- pravidelnými aktivitami vést děti z k poznání a uvědomění si  svého cíle a cesty k jeho naplnění
- připravit děti k motivaci na celoživotním osobnostním rozvoji

Cíle projektu bude dosaženo:
- formou pravidelných dvouhodinových setkávání s dětmi v DD Humpolec během jarního a podzimního bloku s cíleně připraveným program v souladu s cíli projektu

termíny setkání
Jarní blok:        15.3.2013, 29.3.2013, 12.4.2013, 26.3.2013, 10.5.2013, 24.5.2013
Podzimní blok: 13.9.2013, 27.9.2013, 11.10.2013, 25.10.2013, 8.11.2013, 22.11.2013

čas programu od 16 do 18 hod

Během dvouhodinových akcí povedeme děti nejen ke zručnosti, tvořivosti, motivaci, inspiraci, ale především k poznání své životní cesty a způsobu k jejímu naplnění.

Pokud se chcete na projektu podílet velmi uvítáme sponzorskou podporu na úhradu materiálových a mzdových nákladů, nákl.na dopravu a provozních nákladů.

V případě vašeho zájmu o podílení se na realizaci výše uvedeného projektu vás uvedeme na stránkách sdružení BERUŠKA HB v sekci Spolupracujeme a rádi vám vystavíme darovací smlouvu na finanční dar. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Za realizační tým
Hanka Ondrášková, Irena Apelová, Veronika Veselá, Pavel Ondráček, Ilona Daníšková


Za sdružení BERUŠKA HB o.s. Lenka Benešová

15.3.2013 - Tvoření s papírem a velikonočními motivy

29.3. 2013 - Výroba fotorámečků, poznávací kvíz o lesní zvěři, papírové divadelní představení s vlastní výrobou papírových rekvizit

12.4.2013 - AZ kvíz, hádanky 26.4.2013 - skládání, sestavování, kompletování

 10.5.2013 - malování poděkování, otevřené otázky CO mě baví? 

23.5.2013 Motivační  outdoorové hry