Víkendové setkání s dětmi z DD Senožaty v projektu UMÍM ŽÍT


Projekt UMÍM ŽÍT

setkání účastníků v centru Immanuel na Vysočině v době od 23.9. do 25.9.2016


Účastníci z DD Senožaty:

Martin
Štěpánka
Tadeáš
Štěpka
Luboš
Maruška
Petra


Zážitkovým aktivitám na posílení sebeuvědomění a vlastní životní cesty se po celou dobu víkendu věnoval účastníkům průvodce PETR SEDLÁČEK ze společnosti NESPIRE. Děti byly opravdu zvědavé na překvapení, které pro ně Petr připravil. "Gordický uzel" chtěli  absolvovat dokonce třikrát. Napotřetí se nám končně uzel podařilo rozmotat. Každá ativita přinášela svůj jasný prožitek vedoucí k uvědomění. Každá hra, i když někdy vypadala zvláštně, přinášela hluboké poznatky a zážitky. Naučili jsme se nevzdat se, když "něco" nejde. Vytrvat a jít do toho, i když se nám předtím několikrát nevedlo. Chtít víc, než si jen říct: "tak se na to vykašleme". Radost z úspěchů byla veliká.

Co všechno ještě probíhalo?
Společně jsme se na každý den připravovali ve vnitřních prostorách centra Immanuel na Vysočině. Díky teplému a slunečnému počasí jsme měli možnost naučit se týmové spolupráci většinou venku. Hra na "miny" ukázala, jak se tým dokáže soustředit v prostoru a hledat společná řešení v labyrintu.

Stavěli jsme pyramidu z míčků a učili se trpělivosti a citlivosti. Jen si to zkuste s tenisáky a to ještě na čas a jako tým. Další aktivitou, která umocnila vytrvalost a pozornost s důvěrou bylo navádění "lodě" k majákům. A to se zavřenýma očima. Spolehnutí se na "maják", který hlasem konkrétně naviguje, dává plnou důvěru v jednotu týmu a precizní vyjadřování, kdy jde o čas.

Bylo jasně poznat, že při shrnutí celého dne si děti plně uvědomují, že i když se jedná o hry, mají hluboký smysl a učí vést k víře v sebe i lidi kolem sebe. Věřít, že i když něco vypadá nemožně, dá se objevit řešení a tam, kde vypadá zadání jednoduše, výsledek nemusí jednoduchosti odpovídat. To jsme si sami vyzkoušeli při předávání jednoduchých zpráv mezi sebou s krátkým odstupem času. Nevěřili jsme, že na konci slyšíme tak rozdílný význam i obsah zprávy. Poznali jsme, že vyjadřovat se jasně a pamatovat si důležité informace jsou pro týmovu práci a požadovaný výsledek zásadní.

Když bychom pouze přenášeli informace bez vlastních prožitků, nezakořenilo by to tak hluboce jako vlastní prožitek s poznáním a pochopením.

S tématickými náměty k dalším aktivitám přicházeli i kluci. Činnost se jmenovala "evoluce" a cílem bylo postoupit od ryby až k člověku. No byla to trochu honička objevit k sobě protějšek a nespadnout zase o level níž.

PETR SEDLÁČEK je kromě lektora, trenéra a průvodce také vášnivý hudebník, zpěvák a spisovatel. Svým charismatickým uklidňujícím a autoritou budícím vyjadřováním a chováním v dětech vzbuzoval úctu k sobě samým i ke všem účastníkům navzájem. Tajemnou atmosféru pátečního a sobotního večera umocňoval sedmiranný svícen s hořícími svíčkami. Každý za sebe večer řekl jak se má, co se ten den naučil a co mu to přineslo. Každý měl svoji jedinečnou odpověď.  Nejčastěji zaznělo uvědomění na důležitost týmové spolupráce. Pro umění žít, je důležité se obklopovat těmi správnými lidmi, kterým je bezpečné důvěřovat.  To se nám podařilo. Byli jsme společně úžasný tým. Cítili jsme to a bylo to poznat i na loučení. Nikdo se loučit nechtěl a vlhli nám oči.

Jedinečnou atmosféru a plynulý přátelský průběh celé akce se uskutečnil díky lidem, kteří spojili své síly, vizi a pracovali nejen na přípravě, ale  i celkové realizaci zážitkového víkenového programu.

Přípravný a realizační tým tvoří:
průvodce, lektor, mentor - PETR SEDLÁČEK
ředitelka pobočky ČSOB Havl. Brod - IRENA ZADINOVÁ
spolupracovnice v rámci aukce a výstav výtvarných děl v pobočce ČSOB - MÍŠA ZADINOVÁ
koordinátor BERUŠKY z.s. - MARTIN BENEŠ

Je nezbytné zdůraznit, že právě díky aktivitě, angažovanosti a hlubokého zájmu paní Ireny mohl projekt vzniknout.
Paní Irena Zadinová je ředitelkou pobočky ČSOB v Havl. Brodě.  Pravidelně organizuje výstavy a vernisáže výtvarných umělců, kteří svá díla vystavují na pobočce. Výtěžek z akcí je věnovám na charitativní účely. V letošním roce na projekt UMÍM ŽÍT. Velmi si vážíme veškerých aktivit, díky kterým projekt vznikl a mohli jsme zažít vzájemnou sounáležitost a umožnit účastníkům vážit si sebe i ostatních, budovat sebeúctu, naslouchat sobě a směřovat tím nejlepším směrem k UMĚNÍ ŽÍT svůj život podle sebe.

Děkujeme Matchingovému fondu ČSOB i všem, kteří se na víkendovém setkání jakýmkoliv způsobem podíleli.

S poděkováním a vděčností

Lenka Benešová
Předsedkyně
BERUŠKA HB, z.s.