Projekt UMÍM ŽÍT 2016

Děkujeme všem, kteří se na realizaci projektu podíleli.


Kde probíhal

  • na usedlosti Gerstein, Zálesí, Horní Krupá na Vysočině od 1.2. do 30.6.2016
  • v Centru Immanuel na Vysočině od 23.9.2016 do 25.9.2016

Pro koho:

  • děti z dětského domova Senožaty - Štěpánka, Luboš, Martin, Tadeáš, Petruška, Maruška, Štěpánka

Kdo se dětem věnoval:

  • Velmistr Řádu Svatého Huberta pan Jan Votava se svou rodinou na Gersteině během pravidelných setkání. Sdílel své životní zkušenosti, principy a zákonitosti, které si prakticky ověřil, a kterými žije. Děti kromě poznatků a inspirace měli možnost poznat rodinnou soudržnost v útulném prostředí dřevěné usedlosti a ochutnat čerstvé dobroty vytvořené paní Votavovou.
  • Lektor zážitkových aktivit, průvodce víkendovým setkáním v Centru Immanuel pan Petr Sedláček ze společnosti NESPIRE. Společně jsme prováděli řadu her a úkolů. Některé se zdály být zábavné, ale každá aktivita měla svůj hluboký důvod a cíl. Hry nás naučili poznat své schopnosti a vlastnosti, být si v týmu oporou, podporovat se, spolupracovat, řešit náročné úkoly a navzájem si důvěřovat.

Co projekt účastníkům přinesl?

  • Sebepoznání, pochopení souvislostí, vnitřní prožitky sounáležitosti a jednoty, zvýšené sebevědomí a odvahu žít svůj život v souladu se svým životním cílem a posláním.

Proč projekt UMÍM ŽÍT?

  • Dává nám smysl umožňovat rozvojovými projekty sebepoznání a seberozvoj dětem bez vlastních fungujících rodin k uvědomění si svého vnitřního potenciálu a vytváření života jaký chtějí žít. 


Čím pan Votava dětem rozšiřoval uvědomění a vlastní směřování?

Vedl je k zamyšlení a hledání odpovědí např. na otázky: jaká mají přání, za co jsou vděčné i jakou sílu mají vlastní myšlenky.

Víkendovým setkáním se zážitkovými aktivitami na posílení sebeuvědomění a vlastní životní cesty provázel PETR SEDLÁČEK ze společnosti NESPIRE.

Děti byly opravdu zvědavé na překvapení, které pro ně Petr připravil. "Gordický uzel" chtěli absolvovat dokonce třikrát. Napotřetí se nám končně uzel podařilo rozmotat. Každá ativita přinášela prožitek vedoucí k uvědomění. Každá hra, i když někdy vypadala zvláštně, přinášela hluboké poznatky. Naučili jsme se nevzdat se, když "něco" nejde. Vytrvat a jít do toho, i když se nám předtím několikrát nevedlo. Chtít víc, než si jen říct: "tak se na to vykašleme". Naučili jsme se týmově spolupracovat, komunikovat jasně při "tiché poště", trpělivě navádět "lodě k majáku" a to ještě se zavázanýma očima. Radost z úspěchů byla veliká.

Týmovými aktivitami jsme procítili vzájemnou sounáležitost a jednotu. Dlouho jsme se nemohli rozloučit ....

Celý projekt se mohl uskutečnit pouze díky VÁM, kteří jste nás podpořili. DĚKUJEME.


ČSOB, a.s. - ředitelka pobočky Havl. Brod Irena Zadinová s kolektivem a Matchingový fond ČSOB Praha www.csob.cz
BJS Czech s.r.o. - ředitel Radek Votápek www.bjs.cz
Pramacom prague spol. s r.o. - jednatel Mgr. Filip Sobol www.pramacom.cz
RCS Kladno, s.r.o. - jednatel Ing. Václav Zdich www.rcs-kladno.net 
Jan Votava s rodinou - vzdělávací aktivity na usedlosti Gerstein včetně občerstvení www.gerstein.cz
Petr Sedláček - zážitkové a průvodcovské vedení během víkendu v Immanuel www.nespire.com
Lenka Kocierzová - autorka obrazů vystavovaných na pobočce ČOSB v Havl. Brodě www.kocierzova.cz
Karel Stehno - fotograf, autor videprodukce www.karelstehno.com
Míša Zadinová - spolupráce během aukce obrazů a víkendového pobytu
Martin Beneš - organizační zajištění projektu

Děkujeme i dětem, že svou otevřeností a zájmem přispěly k jedinečné tvůrčí atmosféře a ocenily projekt i svým vyjádřením.
DĚKUJEME.

Za BERUŠKU
Lenka Benešová