Prezentace v médiích

Vytvořte berušku - bude součástí výstavy na Kuksu

Baví Vás tvořit? Chcete svým výtvorem přispět k dobré věci a zároveň udělat radost ostatním? Zapojte se do akce, která yvrcholí 3. října na Kuksu. Úkolem je vlastnoručně vytvořit berušku a poslat nebo doručit ji občanskému sdružení Beruška. Výtvory se stanou součástí prodejní výstavy výtvarných prací dětí z dětských domovů v rámci projektu Můj životní cíl na Svatohubertských slavnostech díky Řádu Svatého Huberta.
"Děti ze čtyř dětských domovů výtvarně ztvárnily svůj cíl a díky výtěžku z prodejní výstavy ho budou moci alespoň na jeden den zažít. Berušky veřejnosti pak výstavu beruškově zpestří a budou i radostným dárkem pro účastníky výstavy," říká Lenka Benešová ze sdružení Beruška. A jak má beruška vypadat? "Záleží na fantazii a představivosti tvůrce. Může být jakkoliv veliká z jakéhokoliv materiálu," dodává Benešová a doplňuje, kam můžou lidi berušky posílat: BERUŠKA HB, Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod.

http://www.vysocina-news.cz/clanek/vytvorte-berusku-ktera-bude-soucasti-vystavy-na-kuksu/

Berušky budou součástí výstavy na Kuksu

Zapojte se do akce, která vyvrcholí 3. října na Kuksu. Úkolem je vlastnoručně vytvořit berušku a poslat nebo doručit ji občanskému sdružení Beruška. Výtvory se stanou součástí prodejní výstavy výtvarných prací dětí z dětských domovů v rámci projektu Můj životní cíl na Svatohubertských slavnostech díky Řádu svatého Huberta. „Děti ze čtyř dětských domovů výtvarně ztvárnily svůj cíl a díky výtěžku z prodejní výstavy ho budou moci alespoň na jeden den zažít. Berušky veřejnosti pak výstavu beruškově zpestří a budou i radostným dárkem pro účastníky výstavy," říká Lenka Benešová ze sdružení Beruška. A jak má beruška vypadat? „Záleží na fantazii a představivosti tvůrce. Může být jakkoliv veliká z jakéhokoliv materiálu," dodává Benešová a doplňuje, kam můžou lidi berušky posílat: Beruška HB, Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod. Více na www.beruskahb.cz.

http://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/vytvorte-berusku-jez-bude-vystavena-na-kuksu-20150130.html

Návštěva ZOO v Jihlavě

Podívejte se na článek který o nás vyšel v měsíčníku Včela. Přečtěte si o návštěvě ZOO v Jihlavě.

Novinový článek z týdeníku CESTA VYSOČINY

Vyšlo o nás v týdeníku CESTA VYSOČINY. Obdarované děti ještě před cestou na taneční vystoupení.

Předání hraček v charitním domě

V prosincovém čísle 2006 měsíčníku Včela o nás vyšel článek u příležitosti předání hraček dětem v Charitním domě pro matky s dětmi za účasti vedoucí charitního domu paní Zdeňky Králové.

Divadelní představení v DD Nová Ves

V měsíčníku Včela v březnovém čísle 2007 o BERUŠCE vyšel článek o uskutečněném divadelním představení přímo v dětském domově Nová Ves u Chotěboře.

Měsíčník ECHO - dubnové vydání

Vyšlo o sdružení BERUŠKA HB v chotěbořském měsíčníku ECHO o uskutečněném divadelním představení v DD Nová Ves a o připravované akci, která se uskuteční 28.4.2007 - výlet do ZOO v Jihlavě pro 2 děti

Předání finančního daru od Soukromé vyšší odborné školy sociální

V regionálním týdeníku Cesta vrchovinou vyšel článek o převzetí finančního daru od studentek Soukromé vyšší odborné sociální školy sociální v Jihlavě. Mnohokrát ještě jednou děkujeme za Vaši pomoc v pomáhání těm dětem, které pomoc potřebují.

Den dětí v DD Nová Ves

Vyšlo o nás v Chotěbořském ECHU v červnovém čísle. Atmosféra byla opravdu plná pohody, viz fotogalerie.

Výtvarná soutěž na téma NAMALUJ BERUŠKU

V úterý 23.10.2007 v čísle 43 vyšel článek v regionálním týdeníku CESTA VRCHOVINOU o výtvarné akci na téma NAMALUJ BERUŠKU pro děti z dětských domovů Nová Ves u Chotěboře, Humpolec a Jemnice. Účast dětí nás potěšila a naplnila další chutí do akcí, kterým chceme i dále dětem pomáhat rozvíjet tvořivost, prožívat radost a lásku.

Výstava výtvarných prací v prostorách Krajské knihovny

Dne 20.11. 2007 vyšel článek v týdeníku Cesta vrchovinou o výstavě výtvarných prací, které malovaly děti z DD Nová Ves, Humpolec a Jemnice u příležitosti soutěže NAMALUJ BERUŠKU.

Předání darovacího šeku v Jihlavě

Dne 18.3.2008 jsme převzali darovací šek od studentek Vyšší odborné školy sociální v Jihlavě jako výtěžek z plesu školy konaného v únoru. Mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Spolupráce s Beruškou

Od září 2008 pomáháme s výukou anglického jazyka dětem v dětském domově v Humpolci a to díky učitelkám ze ZŠ Hálkova. O vzájemné spolupráci se zmínili v říjnových Radničních listech, které vydává městský úřad Humpolec. Děkujeme za spolupráci, vstřícnost a obětavost.

Divadelní představení

Naše pozvání přijal divadelní spolek z Jihlavy, aby zahrál a nápaditým způsobem ukázal jak je možné strávit jedno sobotní odpoledne plné zábavy a legrace.

Děti pojedou do Buchlovic

V srpnu se připravuje týdenní pobyt pro děti z DD Humpolec do Buchlovic a vypadá to, že o zábavu nebude nouze..

v RS Dopravák se pobyt vydařil

S velkým nadšením jsme očekávali reakce dětí na připravený týdenní program v Buchlovicích v rekreačním střdisku Dopravák. Skutečně se celá akce podařila i s překvapením, kterým byl celodenní výlet do ZOO Lešná s kouzelníkem Jirkou Hadašem.

Vánoční charitativní koncert Petra Kotvalda v hotelu ATRIUM v Otrokovicích

Touto cestou velmi děkujeme panu hejtmanu Zlínského kraje za podporu při organizaci Vánočního charitativního koncertu Petra Kotvalda ve prospěch dětí z dětských domovů ve Zlínském kraji.

článek Slovácký deník (166.0 kB) článek zlín (207.2 kB) Petr a hejtman (107.1 kB) Zlínský deník (209.5 kB) článek  další (90.0 kB)

Výtěžek z plesu GOLD GARDEN podpoří BERUŠKU

Velmi touto cestou děkujeme panu Liborovi Hrušákovi, který organizuje Charitativní ples GOLD GARDEN dne 29.1.2011 v Kroměříži za velkorysou nabídku předání výtěžku na pomoc dětem bez vlastního domova. Velmi si spolupráce vážíme a přejeme mnoho úspěchů.

Děláme vše pro radost dětí

Během letních prázdnin děti společně s Beruškou strávily týden v Jizbici u Čechtic na motivačním pobytu, na který dorazila i Nadace Nova, tým rádia Vysočina, dvojice Michal a Anička z Vědy z kufru a množství zajímavých zážitků spojených s neformálním vzděláváním děti měli možnost okusit :) děkujeme týdeníku 5+2 za otištěný článek ze dne 2.8.2012