Poděkování našim sponzorům

Irena Zadinová - ředitelka ČSOB pobočka Havlíčkův Brod
Petra Kubešová - koordinátorka ČSOB a celý kolektiv zaměstnanců pobočky

Forma pomoci: nabídka realizace prodejní výstavy v prostorách ČSOB Havl. Brod
Využití daru: projekt MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL pro děti z DD Humpolec s výtvarnými díly vystavovanými od 21.6.2014 do 31.7.2014 v prostorách krajské knihovny Havl. Brod
Datum: 28.11.2013 - 10.2.2015
WWW stránky: http://www.csob.cz/cz/kontakty/kraj-vysocina/stranky/retsme-havlickuv-brod.aspx

Jan František Votava - Velmistr Řádu svatého Huberta

Forma pomoci: umožnění pořádat výstavu výtvarných děl dětí na výstavě u příležitosti Svatohubertských slavností
Využití daru: výtěžek z prodejní výstavy na plnění cílů dětí v rámci projektu "MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL"
Datum: 5.10.2015
WWW stránky: http://www.radsvatehohuberta.cz/ 

Prof. RNDr. Vladimír Král Dr.Sc.

Forma pomoci: dojednání finanční podpory v rámci CASD Praha
Využití daru: výtvarný projekt 2014 MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL pro děti z DD Humpolec
Datum: 12/2014
WWW stránky: www.sborvinohrady.cz 

Ondřej Rázl - redaktor, moderátor

Forma pomoci: zprostředkování článků do novin a vysočina news
Využití daru: zveřejnění akce na Kuksu dne 3.10.2015
Datum: 30.1.2015
WWW stránky: http://www.razl.cz/

Lucie Rabensová Havlíčkův Brod

Forma pomoci: vánoční keramické ozdoby
Využití daru: stromeček v ČSOB Havl. Brod při prodejní výstavě dětských prací a výrobků
Datum: 27.11.2013
WWW stránky: www.lucierabensova.cz

Bartoň Miroslav

Forma pomoci: pravidelné měsíční zasílání 200 Kč na účet KB
Využití daru: projekt POZNEJ SVŮJ CÍL 2013
Datum: každý měsíc 25 den

Šmídová Iveta

Forma pomoci: platba na účet v KB ve výši 300 Kč
Využití daru: projekt POZNEJ SVŮJ CÍL
Datum: 9.9.2013

Ivana Kulhánová

Forma pomoci: několikaleté pravidelné měsíční zasílání částky 150 Kč na účet v KB
Využití daru: výtvarné a tvořivé potřeby v rámci výtvarných soutěží a projektů
Datum: každý den třináctého

Lada Matulová Vedryně

Forma pomoci: .hračky poslané poštou
Využití daru: předání dětem v DD Humpolec v rámci projektu POZNEJ SŮVJ CÍL
Datum: říjen 2013

Ing. Gabriela Chytilová společnost Cieslar s.r.o.

Forma pomoci: průpisky, tašky, bonbóny
Využití daru: v rámci projektu POZNEJ SVŮJ CÍL
Datum: říjen 2013

Pavla Szlaurová - Bystřice u Třince

Forma pomoci: dárky, hračky, šampony, trhačky, propisky a další pozornosti
Využití daru: projekt POZNEJ SVŮJ CÍL - březen až listopad 2013
Datum: říjen 2013
WWW stránky: http://paula-styl.blog.cz/

DALU, s.r.o.

Forma pomoci: finanční dar ve výši 2.000 Kč zaslaný na účet KB
Využití daru: projekt POZNEJ SVŮJ CÍL 2013
Datum: 14.8.2013
WWW stránky: www.dalu.cz

BJS Czech s.r.o. - ředitel Radek Votápek

Forma pomoci: finanční podpora KB Havl. Brod v částce 40 tis
Využití daru: projekt POZNEJ SVŮJ CÍL
Datum: využití v době od 15.3 do 22.11.2013
WWW stránky: www.bjs.cz

Drager Safety s.r.o.

Forma pomoci: finanční podpora na účet KB dne 6.5.2013
Využití daru: projekt POZNEJ SVŮJ CÍL
Datum: využití v době od 13.3. do 22.11.2013
WWW stránky: www.draeger.cz/CZ/cs/company/about_draeger/

Marie Pěchová

Forma pomoci: finanční podpora v hodnotě 500 Kč
Využití daru: dřevěné puzzle v projektu POZNEJ SVŮJ CÍL
Datum: 28.5.2013
WWW stránky: http://www.dvedeti.cz/

ACO Industries k. s. Přibyslav - Hanka Ondráčková, Irena Apeltová

Forma pomoci: finanční dar
Využití daru: Letní motivační pobyt v Jizbici u Čechtic děti z DD Humpolec
Datum: 7.7.-14.7.2012
WWW stránky: www.aco.cz

Ivana Svitková, Ing. Libuše Dvořáková - Havlíčkův Brod

Forma pomoci: vánoční dárky dětem z DD Humpolec
Využití daru: Vánoční nadílka
Datum: 15.12.2012

Miroslav Bartoň

Forma pomoci: finanční dar v hodnotě 200 Kč - opakované dárcovství
Využití daru: projekt POZNEJ SVŮJ CÍL
Datum: 15.3.-22.11.2013

Lukáš Stejskal

Forma pomoci: finanční dar zaslaný na účet KB 
Využití daru: 4.000 Kč na výtvarnou soutěž s motivačním programem březen 2013
Datum: došlá platba 28.12.2012

Lucka Voborníková - Jihlava

Forma pomoci: vánoční dárky pro děti z DD Humpolec
Využití daru: Vánoční nadílka 
Datum: 15.12.2012

Olga Ransdorfová - Rakovník

Forma pomoci: plyšové hračky a dárky dětem
Využití daru: mikulášská nadílka
Datum: 5.12.2012

Jiřina Češíková - Pardubice

Forma pomoci: malované obrázky dětem automatickou kresbou
Využití daru: vánoční dárky při vánoční besídce
Datum: 15.12.2012

Ivana Kulhánová - Rotterdam

Forma pomoci: vánoční dárky dětem z DD Humpolec - pravidelný trvalý příkaz v hodnotě 150 Kč
Využití daru: Vánoční nadílka
Datum: 15.12.2012

TONER-COPY s.r.o. - Ing. Petra Pipková

Forma pomoci: oblečení a hračky pro děti
Využití daru: děti v DD Humpolec.
Datum: 15.9.2012
WWW stránky: www.toner-copy.cz  

Nadace pro obnovu a rozvoj Praha, Ing. Michal Voráček

Forma pomoci: finanční dar
Využití daru: Letní motivační pobyt pro děti z DD Humpolec v Jizbici u Čechtic
Datum: 7.7.-14.7.2012
Ježkova 9, Praha 3

Petr Matějka, Dragon Internet a.s.

Forma pomoci: finanční dar ve výši 1.500 Kč a 1.000 jako sponzorský dar za obrázek enkaustika
opakované dárcovství finančních darů i v roce 2013 
Využití daru: Letní motivační pobyt pro děti v Jizbici u Čechtic
Datum: 7.7.-14.7.2012
WWW stránky:  www.dragon.cz 

Anička Kletečková

Forma pomoci: finanční dar 2 x 120 Kč na účet u KB
Využití daru: Letní pobyt pro děti v DD Humpolec
Datum: 21.4. a 21.5.2012

David Klimánek

Forma pomoci: finanční dar v hodnotě 100 Kč dne 17.7.2012 na účet u KB
Využití daru: nákup výtvarných potřeb a dárků pro děti z DD Humpolec
Datum: 19.7.2012

Denisa Brůhová, Milovice

Forma pomoci: zaslání výtvarných potřeb, knížek, CD pohádek....
Využití daru: děti z dětského domova Humpolec
Datum: 22.5.2012

Partners Financial Services, a.s.

Forma pomoci: finanční podpora v partnerství CO RADÍ DĚTI
Využití daru: financování provozních nákladů
Datum: čtvrtletně
WWW stránky:   www.partners.cz  http://www.partners.cz/cs/o-partners/soutez/

Město Havlíčkův Brod

Forma pomoci: dotace ve výši 10.000 Kč
Využití daru: letní pobyt pro děti z DD Humpolec
Datum: 1.10.2011
WWW stránky: www.mesto-humpolec.cz

Pramacom Prague spol. s r.o.

Forma pomoci: finanční podpora 
Využití daru: roční projekt Svoboda emocí 2012 pro děti z dětských domovů v ČR 
Datum: 10.12.2011
WWW stránky: www.pramacom.cz

THT, s.r.o.

Forma pomoci: finanční dar ve výši 5 tis. Kč
Využití daru: aktivity pro děti v roce 2012
Datum: 15.11.2011
WWW stránky: www.tht.cz

Slevomix s.r.o.
Forma pomoci:
finanční dar 1.375 Kč
Využití daru: děti z DD Humpolec
Datum: 13.1.2011
WWW stránky: http://www.slevomix.cz/jak-to-funguje

IPC plast, spol. s.r.o.

Forma pomoci: finanční dar v hodnotě 5.000 Kč
Využití daru: projekt Svoboda emocí
Datum: 16.11.2011
WWW stránky: www.ipcplast.cz

KOPY TRUCK s.r.o. Humpolec

Forma pomoci: finanční dar 2.000 Kč
Využití daru:
děti z DD Humpolec
Datum: 28.4.2011.
WWW stránky: http://www.kopy-truck.cz/  

Ivana Kulhánová

Forma pomoci: pravidelné měsíční platby v hodnotě 150 Kč 
Využití daru:
DD Humpolec
Datum: od 13.2. 

ŽSD a.s.- generální ředitel Milan Nedvěd

Forma pomoci: finanční dar v hodnotě 10.000 Kč na účet KB 
Využití daru:  program během letního motivačního pobytu dětí z DD Humpolec v srpnu 2011 
Datum: 3.2.2011.
WWW stránky: www.zsd.as

 

Atlantic Studio s.r.o. 

Forma pomoci: finanční dar 12.400 Kč 
Využití daru:
akce během letních prázdnin pro děti z DD Humpolec 
Datum: léto 2011
WWW stránky: www.AtlanticStudio.cz

Zlínský kraj - hejtman MVDr. Stanislav Mišák

Forma pomoci: záštita nad charitativním koncertem Petra Kotvalda v Otrokovicích
Využití daru: organizace Vánočního charitativního koncertu
Datum: 13.12.2010
WWW stránky: http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3581&docid=27939&doctype=ART&did=3581 

POLPLAST CZ s.r.o. - Libor Hrušák
Forma pomoci: finanční dar na účet KB 2.000 Kč, 3.000 Kč 
Využití daru: přeprava dětí z Humpolce do Buchlovic a zpět 
další podpora 3.000 Kč byla použita na orgnizaci koncetru Petra Kotvalda v Otrokovicích dne 13.12.2010
výtěžek z plesu GOLD GARDEN bude využit během letních prázdnin 2011 na týdenní pobyt dětí na Vysočině.
Datum: 2.8.2010
www.polplast.cz

DALU, s.r.o.

Forma pomoci: finanční dar v hotovosti 1.500
Využití daru: přeprava dětí z Humpolce do Buchlovic a zpět
Datum: 4.8.2010
http://dalu.cz/

Amatérští tenisté Kladrub a Hlinska
za podpory Pivovaru Chotěboř a Rebel Havlíčkův Brod

Forma pomoci: finanční dar v hotovosti  1.833
Využití daru: přeprava dětí z Humpolce do Buchlovic a zpět
Datum: 4.8.2010

Martin Sýkora - AQUAREX WATERPROFIT s.r.o. 

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 100 Kč
Využití daru: přeprava dětí z Humpolce do Buchlovic a zpět
Datum: 12.7.2010
http://aquarex.cz/kontakt  

Hadaš Jiří 

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 2.000 Kč
Využití daru: přeprava dětí z Humpolce do Buchlovic a zpět 
Datum: 12.7.2010
www.jirihadas.cz

Město Humpolec

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 10.000 Kč
Využití daru: přeprava dětí z Humpolce do  Buchlovic a zpět
Datum: 8.7.2010
www.mesto-humpolec.cz

Kočendovi

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 100 Kč
Využití daru:
doprava Humpolec Buchlovice a zpět
Datum: 23.6.2010 

Petrušková Marcela 

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 200 Kč
Využití daru
: doprava Humpolec Buchlovice a zpět
Datum: 14.6.2010

Technické služby Humpolec s.r.o. 

Forma pomoci: finanční dar na účet dětského domova Humpolec- 5.000
Využití daru: doprava Humpolec Buchlovice a zpět
Datum: červen 2010
www.tshumpolec.cz

Českomoravský beton, a.s.

Forma pomoci: finanční dar na účet dětského domova Humpolec - 10.000 Kč
Využití daru:
doprava Humpolec Buchlovice a zpět
Datum: červen 2010
http://www.heidelbergcement.cz/RMC/index.php?idp=146

Pan Jaroslav Froněk ml.

Forma pomoci: finanční dar na účet KB v hodnotě 1.500 Kč
Využití daru: pro děti z DD Humpolec, výtvarné potřeby 
Datum: 10.3. 2010 

Amatérští tenisté Kladrub a Hlinska

Forma pomoci: finanční dar v hotovosti 600 Kč
Využití daru: nákup barevných papírů, čtvrtek, ozdobné děrovačky, drátky, fimo hmota  apod. pro děti z DD Humpolec pro vytváření velikonočních dárečků
Datum: 3.3.2010 

Pražská vydavatelská společnost s.r.o.

Forma pomoci: roční předplatné časopisu Méďa Pusík Extra
Využití daru: pro děti z DD Humpolec
Datum: od čísla 3 2010 

Mladá fronta a.s., Praha

Forma pomoci: roční předplatné časopisu Mateřídouška
Využití daru: pro děti z DD Humpolec
Datum: leden 2010 

RCS Kladno, s.r.o. 

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 30.000,- Kč
Využití daru
: kulturní, poznávací, vzdělávací a zájmové akce pro děti z DD Humpolec
Datum: listopad 2009
http://www.rcs-kladno.net/

Pan Patrik Bálek

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 300,- Kč
Využití daru: vánoční dárky pro děti z DD Humpolec
Datum: převzetí -  8.10.2009 

Pan B. Machutka a J. Šefčíková

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 15.000,- Kč
Využití daru: vzdělání a rozvoj dětí v DD Humpolec 
Datum: 1.9. 2009 

Pan Michal Hoblík 

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 12.000,- Kč
Využití daru: výuka anglického jazyka pro rok 2009-2010
Datum: 16.7. 2009

Pan Mandžič Vehbija

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 150,- Kč
Využití daru: potraviny, sladkosti
Datum: 25.5. 2009 

RF HOBBY, s.r.o.

Forma pomoci: poštou zaslané časopisy JUNIOR a rozvrhy hodin
Datum: převzetí 12.2.2009 

RCS Kladno, s.r.o. 

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 30 000,- Kč
Využití daru:
  ve prospěch dětí v DD Humpolec
Datum
: prosinec 2008

Pan Aleš Kratochvíl

Forma pomoci: věcné dárky - školní potřeby, sladkosti,
Využití daru: ve prospěch dětí v DD Humpolec
Datum: převzetí: 20.9.2008

Paní Anna Černová

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 1000,- Kč
Využití daru: ovoce, potraviny pro děti z DD Humpolec k příležitosti dne dětí
Datum: předání dárků - 12.6.2008 

Paní Jaroslava Plevková

Forma pomoci: finanční dar na účet KB dne 1.2.2008 v částce 200,- Kč
Využití daru:
odměny do připravované výtvarné soutěže "Jaro s Beruškou"
Datum: převzetí: 1.2.2008 

Pan Damián Brhel

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 1000,- Kč
Využití daru: vánoční dárky pro děti z DD Humpolec
Datum: převzetí: 28.12.2007

Pan Alexandr Stankuš

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 500,- Kč
Využití daru:
vánoční dárky pro děti z DD Humpolec
Datum: převzetí:  27.12.2007 

Paní Martina Osvaldová

Forma pomoci: dětský vysavač, pirátská loď - hračky pro děti DD Humpolec
Využití daru: výtvarné a školní potřeby
Datum: převzetí: 7.12.2007, datum předání: prosinec 2007 

Světluška - Světlana Dufalová a spol.

Forma pomoci: Splněná čtyři vánoční přání pro čtyři děti z DD Humpolec
Datum: prosinec 2007 

Pan Jan Štipl

Forma pomoci: finanční dar na účet KB  1.000,- Kč
Využití daru:
výtvarné a školní  potřeby
Datum: převzetí: 26.9.2007, datum předání: výtvarná dílnička 9.12.2007 

Jihlavské potraviny s.r.o. , pan Koudelka

Forma pomoci: věcné dárky - reklamní předměty 
Využití daru:  ceny k vyhodnocení do soutěže NAMALUJ BERUŠKU
Datum: převzetí: 25.9.2007, datum předání: 1.10.2007 DD Humpolec
WWW stránky: www.jipotr.cz   

GIP Jablonec, s.r.o.,  paní Karolína Ženatová 

Forma pomoci: korálky různé velikosti a tvaru
Využití daru: dětem v DD Nová Ves u Chotěboře
Datum: převzetí: 18.6.2007, datum předání: prázdniny 2007  

Pan Kolert Josef

Forma pomoci:  finanční dar 50,- Kč
Využití daru:
výtvarné potřeby
Datum: 28.8.2007 na účet KB

Slečna Kamila Kopecká, Havlíčkův Brod

Forma pomoci: plyšové hračky  
Využití daru: dětem v DD Nová Ves u Chotěboře u příležitosti Dne otevřených dveří
Datum: převzetí:  srpen 2007, datum předání: 22.9. 2007 

BERÁNEK - Levné knihy, Havlíčkův Brod

Forma pomoci: dětské knihy  
Využití daru: dětem v DD Nová Ves u příležitosti vyhodnocení výtvarné soutěže NAMALUJ BERUŠKU
Datum: převzetí: 15.6.2007, datum předání: 22.6.2007

Papírnictví OLIVER, Fejfarová Ivana, Přibyslav 

Forma pomoci: výtvarné potřeby, tempery, čtvrtky, vodové barvy, lepidlo, modelína 
Využití daru: dětem v DD Nová Ves u příležitosti vyhodnocení výtvarné soutěže NAMALUJ BERUŠKU
Datum: převzetí:
15.6.2007, datum předání: 22.6. 2007

Ing. Josef Blažek, Maršovice, Jablonec nad Nisou

Forma pomoci: korálky různé velikosti a tvaru 
Využití daru: dětem v  DD Nová Ves u Chotěboře
Datum: převzetí: 12.6.2007, datum předání: prázdniny 2007  

DRDA GLASS s.r.o., provozovna Huť 27 

Forma pomoci: korálky různého tvaru a velikosti
Využití daru: dětem v  DD Nová Ves u Chotěboře
Datum: převzetí: 12.6.2007, datum předání: prázdniny 2007  

PRIBINA spol. s.r.o., Přibyslav

Forma pomoci: výrobky společnosti Pribina - Pribináček
Využití daru: ceny ke dni dětí pro děti DD Nová Ves
Datum: převzetí: 31.5.2007, datum předání: 3.6.2007

Marketing Systems International, s.r.o.

Forma pomoci: cca 80ks ohebných postaviček- hraček, 50 ks cukrovinky 
Využití daru: ceny ke dni dětí pro děti DD Nová Ves
Datum: převzetí: 16.5.2007, datum předání: 3.6.2007  

IKAROS - mlékárenské výrobky, Třebíč 

Forma pomoci: mlékárenské výrobky - 48 ks STICKS NOCILLA, 48 ks vanilkový Ostraváček
Využití daru: ceny ke dni dětí pro děti DD Nová Ves
Datum: převzetí: 28.5.2007, datum předání: 3.6.2007

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava 

Forma pomoci: finanční dar - výtěžek akce SEMESTREND 1170,00 Kč
Využití daru:  věcné dárky ke dni dětí, popř. dle dohody s vedením DD Nová Ves u Chotěboře na individuální  potřeby jednotlivého dítěte
Datum: převzetí: 9.5.2007, datum předání: červen 2007
WWW stránky: www.svoss.cz 

Jihlavské potraviny s.r.o. 

Forma pomoci: věcné dárky - omalovánky, knížky, člověče nezlob se, čokolády
Využití daru: ceny ke dni dětí pro děti DD Nová Ves  
Datum: převzetí: 10.4.2007, datum předání: červen 2007
WWW stránky: www.jipotr.cz

Paní Maňáková, Brno 

Forma pomoci: plyšové a ostatní hračky po svých dětech
Využití daru: Charitní dům pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě 
Datum: převzetí od p. Maňákové: 25.3.2007, předání dětem: 5.4. 2007 

Moravskoslezská, s.r.o. 

Forma pomoci: finanční dar Kč 5.000,-
Využití daru: divadelní představení v DD Nová Ves u Chotěboře - 3.500,-, rozdíl 1.500,-
náklady na přepravu Havl. Brod - Chotěboř a zpět  + nákl. na vedení účtu
Datum: 27.2.2007

PAME-AUTO Ostrov u Stříbra

WWW stránky:
Forma pomoci: finanční dar Kč 5.000,-
Využití daru: školní a sportovní potřeby pro děti z DD Nová Ves u Chotěboře
Datum: 12.10.2006

Coca-Cola Beverages, provozovna Hradec

Forma pomoci: výrobky společnosti u příležitosti dne dětí 2007 
Využití daru: děti z DD Nová Ves u Chotěboře
Datum: 6.6. 2007