Básničky

24.1.2015

Mít se rád

Je to vzácnost cítit lásku,
být spojen s ní jak na provázku,

co se ale stane pak,
když lásku zahalí mrak

a spojení se přeruší,
burácení přehluší
klid a stálou spokojenost?

Jak se znovu napojit?
Jak spojení obnovit?
Kde vzít silný lásky zdoj?
Komu říci "mě napoj"?

Jaká mylná iluze,
že někdo druhý může snad
najíst se za tebe a zahnat hlad?

Že někdo druhý může ti dát
to co můžeš jen ty sám,
jaký to útrpný klam,
který když rozpoznám

zažiju ten slavný den a věk,
co možná někdy někdo řek,

že je možné žít z lásky tady a teď
a to tím, že poznám hned

že já jsem ten kdo když miluje sebe
sestoupí do jeho života kouzelné nebe

začnou se dít zázraky
že poodstoupí i mraky

a světlo začne svítít stále
když procítím tu zázračnost

MÁM SE RÁD - je to dost : )