Aktuální informace

16.6.2016

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se spolupodílejí na přípravě, průběhu realizace i všem dalším aktivitám v projektu "UMÍM ŽIT" pro děti z dětského domova Senožaty.

Velmi si vážíme Vaší spolupráce, zájmu, ativity, podpory, Vašeho času i rozhodnutí podpořit projekt finančně.
Obrovnské upřímné a trvalé díky vám všem:

Paní Irena Zadinová - ředitelka pobočky ČSOB Havlíčkův Brod a její kolektiv spolupracovníků
Aktivním způsobem organizuje výstavy, aukce, vernisáže uměleckých děl různých autorů na pobočce s výtěžkem na projekt.

Pan Jan Votava - Velmistr Řádu Svatého Huberta a majitel usedlosti Gerstein
Osobně vedl vzdělávací semináře na usedlosti Gerstein, umožnil realizaci v nádherných prostorách dřevostavby i ve venkovních překrásných místech a s plným nasazením se dětem věnoval tak, aby maximáně předal své zkušenosti a postupy, které jemu fungují a inspiroval tak svým příkladem. Svůj čas i občerstvení dětem věnoval darem.

Paní Votavová - manželka pana Votavy
S ochotou, nadšením a láskou připravovala občerstvení a večeře pro děti z dětského domova a jednou dokonce i ve vlastní kuchyni, kdy jsme večeřeli přímo u Votavů doma v jejich jídeně a místě, kde sami žijí.

Paní Martina Machková - dcera pana Votavy a hlavní provozní usedlosti Gerstein
Věnovala finanční hotovost jakmile se dozvěděla o projektu. Děkujeme za akčnost, sounáležitost a odhodlání.

Pan Petr Sedláček - Kouč, lektor, majitel společnosti Nespire
Věnoval dětem své umění průvodcovství osobního seberozvoje a v době od 23.9. do 25.9.2016 bude hlavním lektorem a koučem ve vzdělávacím víkendovém semináři uskutečněného v centru Immanuel.
Děkujeme za čas a ochotu věnovat se dětem bez nároku na odměnu.

Paní Lenka Kocierzová - autorka výtvarných děl, jejichž výtěžek z aukce a částečně z prodeje dle výstavy na pobočce ČSOB v Havl. Brodě

Pan Karel Stehno - fotograf, videomaker
Natočil a zpracoval úvodní video pro vernisáž v ČSOB a zpracuje i závěrečné video z víkendového setkání.

Společnosti, které přispěli na realizaci projektu finančně:

ČSOB Praha - Matchingový fond
Finanční dar na realizaci víkendového semináře

BJS Czech s.r.o. - ředitel pan Radek Votápek
Finanční dar na dopravu, ubytování a realizaci víkendového semináře

RCS Kladno s.r.o. - Ing. Václav Zdich
Finanční dar na realizaci ročního projektu "UMÍM ŽÍT" včetně materiálového zajištění podkladů pro rozvoj dětí

Pramacom praque spol. s.r.o. - Ing. Filip Sobol
Finanční dar na organizační a provozní zajištění projektu, včetně výroby výsledné brožury

SC Metal s.r.o. - majitel Miloš Navrátil
Finanční dar na realizaci projektu

Děkujeme všem, kteří se na přípravě, realizaci, organizaci, účinném průběhu a smysluplném naplnění podílejí a přejeme všem radostné a úspěšné dny včetně splnění všech přání.

S poděkováním a vděčností

Lenka Benešová
www.beruskahb.cz