Aktuální informace

23.9.2016


Víkendový pobyt dětí z DD Senožaty

Během víkendového pobytu ve dnech od 23.9. do 25.9. 2016 v centru Immanuel zažije skupinka dětí z dětského domova Senožaty jedinečné zážitky v rámci projektu "UMÍM ŽÍT".

Po celou dobu se vzdělávacím aktivitám pro děti bude věnovat pan Sedláček ze společnosti Nespire.

Víkendovým setkáním bude zakončen projekt, ve kterém se od února do května osobně věnoval na Gersteině Velmistr Řádu Svatého Hubeta pan Jan Votava.

Děkujeme všem, kteří se na celkové přípravě, financování, realizaci a prezentaci projektu věnují.

Vážíme si každého zájmu, aktivity a sounáležitosti.

S vděčností

Za sdružení BERUŠKA HB, z.s.
Bc. Lenka Benešová
Předsedkyně sdružení