Aktuální informace

10.7.2016


Během projektu "UMÍM ŽÍT" jsme se s dětmi mnoho naučili.

Pan Votava, (který se dětem osobně věnoval od února do května 2016) věnoval dětem nejen své dlouholeté funkční poznatky, zušenosti a mnoha lety ověřené zákonitosti, ale i podklady, ze kterých on sám celoživotně čerpá.

Jedním ze zdrojů informací, které dětem i v písemné podobě předal, je VELEPÍSEŇ LÁSKY, kterou napsal Pavel z Tarsu.

Pokud ji neznáte, níže se s Vámi o ni dělíme:)

Velepíseň LÁSKY

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale lásku bych neměl
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

Kdybych měl dar proroctví,
rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání,
ano, kdybch ěl tak velikou víru, že bch hory přenášel,
ale lásku bych neměl, nic nejsem.

A kdybych rozdal všecko, co mám,
ano, kdybych ydal sám sebe k upálení,
ale lásku bych neměl,
nic mi to neprospěje.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí,
láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně,
nehledá svůj prospěch,
nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne.
Proroctví - to pomine.
Jazyky - ty ustanou.
Poznání - to bude překonáno.

Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

Dokud jsem byl dítě,
mluvil jsem jako dítě,
smýšlel jsem jako dítě,
usuzoval jsem jako dítě.
Když jsem se stal mužem,
překonal jsem to, co je dětinské.

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,
potom však uzříme tváří v tvář.

Nyní poznávám částečně,
ale potom poznám plně,
tak jako Bůh zná mne.

A tak zůstává VÍRA, NADĚJE A LÁSKA,
ale největší z té trojice je LÁSKA.

...........................................
Děkujeme za uvědomování si toho, co je životně důležité a směr, kterým jít dál.


S poděkováním panu Votavovi a celé jeho rodině

Za sdružení BERUŠKA HB, z.s.
Bc. Lenka Benešová