Letní týdenní motivační pobyt v Jizbici pro děti z DD Humpolec

Děti z dětského domova Humpolec strávily s BERUŠKOU týden v Jizbici u Čechtic

Od 7.7.2012 do 14.7. 2012 jsme pro děti z dětského domova Humpolec uspořádali Letní týdenní motivační pobyt v Jizbici u Čechtic. Celkem se účastnilo 17 dětí a 4 dospělí.

Cílem programu bylo vytvořit příležitost pro děti, aby mohli lépe poznat sami sebe, zjistili při různých aktivitách, jaké činnosti se jim víc líbí a čemu by se chtěli případně v budoucnu více věnovat.

Připravili jsme překvapení v podobě návštěvy Nadace Nova, přijel Michal s Aničkou s nápady a pokusy s názvem Věda z kufru, děti přijeli podpořit i Motorkáři a děti si mohli jejich stroje nejen prohlídnout, ale na motorku se i posadit. Předposlední den uskutečnili dětem „roztančený den“ moderátoři Rádia Vysočina.


Jsme rádi, že rekreační středisko v Jizbici nabízí mnoho možností, jak s dětmi trávit čas. Prostor je skutečně velmi vhodný pro hry, houbaření a turistické výlety. V areálu je také pískoviště i trampolína a děti měly možnost si hrát i na přilehlém hřišti.

Věda z kufru v Jizbici

Navštívit děti přijel Michal s Aničkou z Nadace ThingBig s programem VĚDA Z KUFRU. A co všechno ve svém kufru přivezli a jaké zajímavé pokusy dětem ukázali, o tom se na vlastní kůži přesvědčili nejen děti, ale i všichni kolem. Nápadů bylo opravdu hodně a děti se mladých vědců nechtěli pustit.

Nadace NOVA s dětmi v Jizbici

Dalším překvapením byla návštěva NADACE NOVA. Dlouho o připravované návštěvě netušili ani spolupracovníci BERUŠKY. Také dlouho nebylo jisté, jestli skupina reportérů opravu s dárky pro děti dorazí. Počasí se vydařilo a natáčet rozhovory mohli děti venku i obdivovat akčnost celé nadační skupiny.

Program rádia Vysočina pro děti z DD Humpolec

Roztančené odpoledne plné her, zpěvu, malování a odvahy přivezlo dětem RÁDIO VYSOČINA. Děti si mohly vyzkoušet týmové hry, soutěže nejen v hlasitém zpěvu, ale nechat si vytvořit na tvář třeba berušku. Za úžasnou atmosféru společných radostných prožitků děkujeme.

Motorkáři z JAWA klubu přijeli za dětmi do Jizbice

Během letního motivačního pobytu děti prožily mnoho jedinečných a neopakovatelných zážitků. Několik takových výjimečných jim zprostředkovali MOTORKÁŘI z JAWA klubu. Skupina nejméně čtyřiceti motorek ukázněně zavítala do místa pobytu a předvedli neuvěřitelné kousky na svých strojích.

Poděkování a sponzoři projektu

Akci jsme mohli uskutečnit díky sponzorům dárcům i našim spolupracovníkům a dobrovolníkům. Děkujeme Hance Ondráčkové a její dcerce Aničce za dobrovolnou pomoc a dále společnostem, které na realizaci přispěli. Jsme velmi vděčni všem sponzorům a dárcům, bez kterých by se celá akce nemohla uskutečnit.

Velmi děkujeme

  • Pramacom Prague s.r.o.
  • Nadace pro obnovu a rozvoj
  • ACO Industries k.s.
  • THT, s.r.o.
  • Petr Matějka
  • Dragon Internet a.s.
  • KOPY TRUCK Humpolec

Přikládáme také poděkování dětí, které se týdenní akce v Jizbici účastnili.
Jedinečné zážitky jsou jim obrovským darem do života.

Za sdružení BERUŠKA HB, z.s.
Lenka Benešová

“Děkujeme moc za krásný pobyt v Jizbicích.”Děti a tety za DD Humpolec