MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL

Projekt pro děti z dětských domovů na Vysočině 

Co je cílem projektu?

Umožnit dětem bez vlastních fungujících rodin uvědomit si skrze výtvarné vyjádření svoji životní vizi, čím by se chtěli stát, čemu by se chtěli ve svém "dospělém" životě věnovat, kým by chtěli být, jak sami sebe vidí za 10-15 let a to pozitivním a radostným způsobem. Pojmenování a symbolické vytvoření své životní vize umožňuje si uvědomit co to vůbec konkrétně je, jak to vypadá a už tento krok napomáhá k cestě k tomuto cíli.

Pro koho je projekt určen?

Pro děti v dětských domovech v kraji Vysočina
DD Senožaty
DD Hrotovice
DD Jemnice
DD Náměšť nad Oslavou

Od kdy do kdy tvoříme?

Začínáme 10.2.2014 a finalizujeme k předání dokončených výtvarně ztvárněných vizí do 1.5.2014.
Vystavení originálních děl probíhá  od 21.6. do 31.7.2014 v prostoru krajské knihovny v Havlíčkově Brodě a druhá část od 21.6. do 31.8.2014 v pobočce ČSOB v Havl. Brodě.

Co bude výstupem projektu? 

Konečným výsledkem jsou nejen výtvarná díla a uvědomění dětí co chtějí ve svém životě v budoucnu dělat a čemu se chtějí věnovat, čeho chctějí dosáhnou, čím se chtějí stát, ale také výstava těchto prací a ztvárnění všech děl do brožury, která bude dokladovat rozsah celého projektu. Když děti ví kam jdou, je cesta radostná, tvořivá, obohacující, naplňující. Výstupem projektu je také zvýšené sebevědomí dětí, motivace, kreativita odhodlání za cílem jít a s trpělivostí a zodpovědností stanovené cíle také dosahovat.

Brožurka projektu "MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL"
Leták - prostory pobočky ČSOBPřejeme všem účastníkům projektu nadšení tvořit svůj život radostí, vírou a vlastnostimi posilující vlastní obraz sebe.
Fotografie všech výtvarných děl i další fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

Děkujeme všem, kteří nám umožňují projekt realizovat.
S vděčností a poděkováním každému, kdo jakýmkoliv způsobem přispívá a přispěl k uskutečnění radostnější a přínosnější budoucnosti každého, kdo má zájem projevit své dary, schopnosti, dovednosti a realizovat svoji nejbáječnější životní vizi a její realizaci. 
Děkuje všem dárcům, sponzorům, spolupracovníkům za jakoukoliv podporu, vstřícnost, zájem a nadšení činit svět láskyplnějším místem pro život a umožňují dětem bez vlastních rodin najít své životní poslání a naplnění.

Naše poděkování si zaslouží také pan Ing. Jiří Brychi a Ing. Igor Polák za aktivitu a možnost alespoň jednomu autorovi díla zažít alespoň na jeden den své životní poslání a svůj cíl. Velmi děkujeme.

Ing. Jiří Brych navštívil děti v dětském domově v Hrotovicích, v DD Náměšť nad Oslavou a DD Senožaty, aby jim sám svým příkladem ukázal, že je možné svých cílů dosahovat. Velmi si vážíme možnosti umožnit alespoň jednomu autorovi díla z každého dětského domova dát příležitost svůj životní cíl prožít.
Velmi děkujeme za vstřícnost, zájem a podporu.

Projekt podpořily:

pobočka ČSOB Havl. Brod – ředitelka Irena Zadinová a kolektiv
Ing. Jiří Brych
Ing. Igor Polák
Lucie Rabensová
Miroslav Bartoň
Ing. Igor Golodnyj
Petr Matějka
Ivana Kulhánová,
Pavel Kopecký
Prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc.


S vděčností 
Za sdružení BERUŠKA HB
Lenka Benešová