Pomáháme dětem, které to potřebují

Beruška HB, z.s. pomáhá dětem v dětských domovech. Fungujeme od roku 2006 a od té doby pořádáme akce na uvědomění si svého životního cíle a pomáháme dětem se vydat správnou cestou.

Vznikla proto, aby pomáhala, a to především dětem a mladistvým v dětských domovech, kteří se připravují na samostatný život mimo ústavní péči. Aktivity Berušky směřují k získávání sebedůvěry, odhodlání, zodpovědnosti žít svůj život co nejkvalitněji v souladu s nastavením a respektováním svých vnitřních hodnot.


Co Beruška dělá

Hlavní náplní Berušky je formou neformálního vzdělávání, organizace poznávacích exkurzí, víkendových pobytů a letních pobytů umožnit rozvoj potenciálu dětí tak, aby si víc vážily sami sebe, své možnosti, kultivotaly své vlastnosti jako je trpělivost, samostatnost, odvaha, rozhodnost a to jim pomohlo dosahovat svých cílů.

Činnost Berušky byla do konce roku 2012 dobrovolným sdružením. V současnosti jsme spolek, který poskytuje odborné vzdělávací služby v co nejvyšší profesionální kvalitě, aby účastníci aktivit měli co nejlepší podmínky pro rozvoj svých dovedností, sebepoznání a sebeuvědomění.

Pro koho to děláme

Pomáháme dětem v dětských domovech. Nemůžeme pomoci všem a všude, a proto naše prvotní aktivity byly zaměřené na podporu a rozvoj dětí v DD kraje Vysočina. Postupně směřujeme i do dalších krajů v ČR.

Proč to děláme

Odměnou pro BERUŠKU je vidět šťastné dětské úsměvy.... nadšení, radost, touha zdokonalovat se ve vybraných aktivitách....získaná sebedůvěra, odvaha a víra ve šťastné a úspěšné zítřky podložené vírou, vizí, aktivním konáním a vlastní zodpovědností za svá rozhodnutí a jednání.

  • Umožňujeme dospívajícím dětem uvědomit si svoji další životní cestu po odchodu z DD
  • Rozvíjíme představivost a odvahu dětí, které za čas opustí ústavní péči
  • Sebepoznávacími akcemi napomáháme dospělým z DD lépe poznat sami sebe a svůj životní cíl

Podněcujeme našimi aktivitami u dětí z DD zájem o svůj seberozvoj, sebepoznání a zodpovědnost za svá rozhodnutí. Vytváříme projekty, díky kterým mají mladiství odcházející z DD příležitost poznat více sami sebe, své vlastnosti, talenty a možnosti rozvoje.

Čím více radostnějších lidí bude kolem nás, tím více radosti budou vytvářet sami kolem sebe. Odpovění na otázku "Proč děláme to co děláme" je naše přesvědčení o tom, že čím více sebelásky má každý sám v sobě, tím více ji je schopen šířit kolem sebe. Smyslem našich aktivit je podněcovat k budování láskyplného vztahu k sobě a vytváření takového prostředí, ve kterém chceme sami žít.

Za sdružení BERUŠKA HB
Mgr. Lenka Benešová

Beruška v médiích

Děláme vše pro radost dětí

Během letních prázdnin děti společně s Beruškou strávily týden v Jizbici u Čechtic na motivačním pobytu, na který dorazila i Nadace Nova, tým rádia Vysočina, dvojice Michal a Anička z Vědy z kufru a množství zajímavých zážitků spojených s neformálním vzděláváním děti měli možnost okusit 🙂 děkujeme týdeníku 5+2 za otištěný článek ze dne 2.8.2012


Výtěžek z plesu GOLD GARDEN podpoří Berušku

Velmi touto cestou děkujeme panu Liborovi Hrušákovi, který organizuje Charitativní ples GOLD GARDEN dne 29.1.2011 v Kroměříži za velkorysou nabídku předání výtěžku na pomoc dětem bez vlastního domova. Velmi si spolupráce vážíme a přejeme mnoho úspěchů.


Vánoční charitativní koncert Petra Kotvalda v hotelu ATRIUM v Otrokovicích

Touto cestou velmi děkujeme panu hejtmanu Zlínského kraje za podporu při organizaci Vánočního charitativního koncertu Petra Kotvalda ve prospěch dětí z dětských domovů ve Zlínském kraji.


Pobyt v rekreačním středisku Dopravák

S velkým nadšením jsme očekávali reakce dětí na připravený týdenní program v Buchlovicích v rekreačním středisku Dopravák. Skutečně se celá akce podařila i s překvapením, kterým byl celodenní výlet do ZOO Lešná s kouzelníkem Jirkou Hadašem.


Děti pojedou do Buchlovic

V srpnu se připravuje týdenní pobyt pro děti z DD Humpolec do Buchlovic a vypadá to, že o zábavu nebude nouze.


Divadelní představení

Naše pozvání přijal divadelní spolek z Jihlavy, aby zahrál a nápaditým způsobem ukázal jak je možné strávit jedno sobotní odpoledne plné zábavy a legrace.


Spolupráce s Beruškou

Od září 2008 pomáháme s výukou anglického jazyka dětem v dětském domově v Humpolci a to díky učitelkám ze ZŠ Hálkova. O vzájemné spolupráci se zmínili v říjnových Radničních listech, které vydává městský úřad Humpolec. Děkujeme za spolupráci, vstřícnost a obětavost.


Předání darovacího šeku v Jihlavě

Dne 18.3.2008 jsme převzali darovací šek od studentek Vyšší odborné školy sociální v Jihlavě jako výtěžek z plesu školy konaného v únoru. Mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci.


Výstava výtvarných prací v prostorách Krajské knihovny

Dne 20.11. 2007 vyšel článek v týdeníku Cesta vrchovinou o výstavě výtvarných prací, které malovaly děti z DD Nová Ves, Humpolec a Jemnice u příležitosti soutěže NAMALUJ BERUŠKU.


Výtvarná soutěž na téma Namaluj Berušku

V úterý 23.10.2007 v čísle 43 vyšel článek v regionálním týdeníku CESTA VRCHOVINOU o výtvarné akci na téma NAMALUJ BERUŠKU pro děti z dětských domovů Nová Ves u Chotěboře, Humpolec a Jemnice. Účast dětí nás potěšila a naplnila další chutí do akcí, kterým chceme i dále dětem pomáhat rozvíjet tvořivost, prožívat radost a lásku.


Den dětí v DD Nová Ves

Vyšlo o nás v Chotěbořském ECHU v červnovém čísle. Atmosféra byla opravdu plná pohody, viz fotogalerie.


Předání finančního daru od Soukromé vyšší odborné školy sociální

V regionálním týdeníku Cesta vrchovinou vyšel článek o převzetí finančního daru od studentek Soukromé vyšší odborné sociální školy sociální v Jihlavě. Mnohokrát ještě jednou děkujeme za Vaši pomoc v pomáhání těm dětem, které pomoc potřebují.


Měsíčník ECHO - dubnové vydání

Vyšlo o sdružení BERUŠKA HB v chotěbořském měsíčníku ECHO o uskutečněném divadelním představení v DD Nová Ves a o připravované akci, která se uskuteční 28.4.2007 - výlet do ZOO v Jihlavě pro 2 děti


Divadelní představení v DD Nová Ves

V měsíčníku Včela v březnovém čísle 2007 o BERUŠCE vyšel článek o uskutečněném divadelním představení přímo v dětském domově Nová Ves u Chotěboře.


Předání hraček v charitním domě

V prosincovém čísle 2006 měsíčníku Včela o nás vyšel článek u příležitosti předání hraček dětem v Charitním domě pro matky s dětmi za účasti vedoucí charitního domu paní Zdeňky Králové.


Novinový článek z týdeníku Cesta Vysočiny

Vyšlo o nás v týdeníku Cesta Vysočiny. Obdarované děti ještě před cestou na taneční vystoupení.


Návštěva ZOO v Jihlavě

Podívejte se na článek který o nás vyšel v měsíčníku Včela. Přečtěte si o návštěvě ZOO v Jihlavě.


Beruška je součástí výstavy na Kuksu

Zapojte se do akce, která vyvrcholí 3. října na Kuksu. Úkolem je vlastnoručně vytvořit berušku a poslat nebo doručit ji občanskému sdružení Beruška. Výtvory se stanou součástí prodejní výstavy výtvarných prací dětí z dětských domovů v rámci projektu Můj životní cíl na Svatohubertských slavnostech díky Řádu svatého Huberta. „Děti ze čtyř dětských domovů výtvarně ztvárnily svůj cíl a díky výtěžku z prodejní výstavy ho budou moci alespoň na jeden den zažít. Berušky veřejnosti pak výstavu beruškově zpestří a budou i radostným dárkem pro účastníky výstavy," říká Lenka Benešová ze sdružení Beruška. A jak má beruška vypadat? „Záleží na fantazii a představivosti tvůrce. Může být jakkoliv veliká z jakéhokoliv materiálu," dodává Benešová a doplňuje, kam můžou lidi berušky posílat: Beruška HB, Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod. Více na www.beruskahb.cz.