Jak můžete spolupracovat

Zaujala vás naše činnost? Můžete se zapojit do aktivit podporující dospívající z dětských domovů.

Jak můžu pomoci

Za jakoukoliv formu pomoci je Vám Beruška HB jménem všech obdarovaných velmi vděčná a odmění se Vám zveřejněním na svých stránkách, samozřejmostí je darovací smlouva. Při realizaci výstav dětských výtvarných děl a vernisáží Vás velmi rádi na akci pozveme a rádi Vám osobně projevíme vděčnost a poděkování i při kontaktu s médii.


Vyberte si způsob jak podpořit naši činnost:

1) Věnujte svůj čas

  • přijďte dětem představit co děláte jako svoji hlavní pracovní činnost
  • ukažte dětem co na své pozici děláte, co vaše práce obnáší
  • přijďte s dětmi pobesedovat o tom, co na podobnou pozici potřebují umět

Pan Jan Votava z Gerstenina předával dětem své životní zkušenosti jak se posouvat k dosažení svých cílů v rámci projektu "MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL". Kromě toho, že je pan Votava úspěšným podnikatelem, je zároveň i Velmistr Řádu Svatého Huberta a absolvoval poutní cestu do Santiago de Compostela.

2) Cestujete po světě?

  • přijďte dětem vprávět, co jste zajímavého zažili a jak se na cestu do konkrétní země připravit
  • přijďte nám ukázat zajímavé suvenýry z cest a pobavit se o tom, co znamenají pro obyvatele
  • ukažte dětem co mohou vidět v zemích Evropy nebo na různých kontinentech

Cestovatel Karel Wolf předával dětem své poznatky o vzdálených zemích. Ukázal děltem jak vypadají Galapágy i suvenýry, které běžně používají ke své činnosti domorodí obyvatelé.

3) Darujte věcný dar

  • třeba to, co už se zdá být u vás doma navíc, ale děti v dětských domovech to rádi využijí, např:
  • učebnice AJ, knihy o přírodě, o tom, jak funguje svět kolem nás, naučné cestopisy, pohádkové knihy pro nejmenší
  • hry - nejlépe znalostní, deskové nebo aktivující zamýšlení, postřeh, zábavu, poznání
  • mezi další věcné dary jsou užitečné i potřeby drogerie, papírnictví jako pastelky, barevné čtvrtky, akrylové barvy, bílé plátno pro malování v rámu, apod.

4) Podpořte nás finančním darem

Peněžní dar může být jednorázový, nebo si můžete určit částku, kterou jste ochotní postrádat každý měsíc a zařídit v bance trvalý příkaz. Číslo účtu, na který můžete přispět libovolnou částkou je: 78-8054680247/0100 KB

Prostředky využíváme na akce pořádané na rozvoj dospívajících z dětských domovů. Používáme výtvarné a sebezkušenostní aktivity pro uvědomění si vlastní životní cesty realizované mimo známé prostředí ve spolupráci s profesionálními lektory.

Nejčastěji využíváme získané dary na zajištění ubytování, stravování, profesionální lektorování, dopravu a materiální vybavení vzdělávacích akcí.

Profesionalita a ověřené postupy jsou nepostradatelnými faktory našich činností a proto si velmi vážíme vaší podpory a spolupráce.

Finančním darem již pomohli např.:

BJS Czech, s.r.o.

Naše veliké poděkování patří panu Radkovi Votápkovi ze společnosti BJS Czech, s.r.o. Humpolec, který rozhodl o vzájemné spolupráci s naším sdružením na ročním projektu POZNEJ SVŮJ CÍL pro děti z DD Humpolec. Velmi si navázané spolupráce vážíme a jsme skutečně velmi vděčni za finanční podporu obzvláště v jedinečném ročním projektu na osobnostní rozvoj dětí a nalezení jejich životního cíle.


RCS Kladno s.r.o.

Děkujeme za mnohaletou pravidelnou podporu a spolupráci společnosti RCS Kladno s.r.o., bez jejíž pomoci bychom nebyli schopni dál pomáhat. Finanční dary jsme využili na kulturní, poznávací, vzdělávací a zájmové akce pro děti z dětského domova v Humpolci. Děkujeme za přízeň a štědrost ve prospěch dětí z DD Humpolec.


Pramacom Prague spol. s r.o.

Děkujeme za finanční podporu na zajištění ročního projektu Svoboda emocí pro dětské domovy v ČR umožňující dětem větší pochopení pro své emoce, pocity, reakce na různé životní situace, zvyšování sebevědomí a motivace do vzdělávání pro uplatnění na trhu práce po opuštění dětského domova.