Poděkování našim sponzorům

Velmi děkujeme naši sponzorům za dlouhodobou spolupráci. Všechny dary jsou využity na kulturní, poznávací, vzdělávací a zájmové akce pro děti z dětských domovů.

Dozvědět se více

Naše veliké poděkování patří panu Radkovi Votápkovi ze společnosti BJS Czech, s.r.o. Humpolec, který rozhodl o vzájemné spolupráci s naším sdružením na ročním projektu POZNEJ SVŮJ CÍL pro děti z DD Humpolec v období od 15.3.2013 do 22.11.2013. Velmi si navázané spolupráce vážíme a jsme skutečně velmi vděčni za finanční podporu obzvláště v jedinečném ročním projektu na osobnostní rozvoj dětí a nalezení jejich životního cíle.

Děkujeme za finanční podporu na zajištění ročního projektu Svoboda emocí připravený na rok 2012 pro dětské domovy v ČR umožňující dětem větší pochopení pro své emoce, pocity, reakce na různé životní situace, zvyšování sebevědomí a motivace do vzdělávání pro uplatnění na trhu práce po opuštění dětského domova.

Děkujeme za spolupráci a příležitost vystavovat výtvarná díla dětí z dětských domovů v rámci projektu "MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL" dne 3.10.2015 na Kuksu. Součástí výstavy v rámci Svatohubertských slavností budou i berurušky. Každý účastník výstavy obdrží jako dárek ručně vyrobenou berušku. Děkujeme Velmistrovi Řádu svatého Huberta panu Votavovi a velmi si navázané spolupráce vážíme.


Kraj Vysočina ve spolupráci s KOUS z.s.

Velmi děkujeme za mimořádnou podporu v částce 5 tis Kč věnovanou Krajem Vysočina na brožuru k výtvarnému projektu "MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL" pro děti z dětských domovů DD Jemnice, DD Hrotovice, DD Senožaty a DD Náměšť nad Oslavou, která budou vystavena od 21.6. do 31.7. v prostoru vestibulu krajské knihovny v Havlíčkově Brodě a od 21.6. do 31.8. v prostoru pobočky ČSOB v Havl. Brodě.


Pobočka ČSOB Havlíčkův Brod - ředitelka Irena Zadinová a kolektiv

Od podzimu roku 2013 spolupráce ve věci prodejní výstavy dětských prací v prostorách pobočky banky v Havlíčkově Brodě od 29.11.2013 do 7.1.2014. Vernisáž výtvarných a keramických děl autorky Lucie Rabensové zahájená 25.2.2014 umožní realizaci projektu "MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL" částkou 15 % z každého prodaného díla. Vystavená díla dětí budou ke shlédnutí od 21.6. do 31.8.2014.

Děkujeme společnosti Wedos za podporu formou bezplatného webhostingu v rámci programu pro charitativní a dobročinné organizace. Velmi si spolupráce vážíme a jsme velmi rádi, že od roku 2018 máme možnost díky zabezpečenému webhostingu sdílet informace o aktivitách pro děti z dětských domovů na našich stránkách.

Děkujeme za mnohaletou pravidelnou podporu a spolupráci společnosti RCS Kladno s.r.o., bez jejíž pomoci bychom nebyli schopni dál pomáhat. Mimo jiné jde o dva finanční dary v celkové hodnotě 60.000,- Kč (prosinec 2008 a listopad 2009), které jsme využili na kulturní, poznávací, vzdělávací a zájmové akce pro děti z dětského domova v Humpolci. Děkujeme za přízeň a štědrost ve prospěch dětí z DD Humpolec.

Děkujeme za spolupráci a finanční podporu společnosti Drager Safety s.r.o. při realizaci ročního projektu POZNEJ SVŮJ CÍL pro děti z dětského domova Humpolec. První část odstartovala 15.3.2013 a byla ukončena 23.5.2013. Podzimní část bude spuštěna 13.9. a vyhodnocena 22.11.2013. Velmi děkujeme za vstřícnost, ochotu, aktivitu a sounáležitost při realizaci projektů potřebným


KOUS Vysočina, o.s. - koordinační uskupení NNO Vysočiny

Spolupracujeme s neziskovou organizací KOUS Vysočina, o.s. na projektech spolufinancovaných z prostředků ESF v České republice prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Děkujeme za možnost zapojit se do spolupráce a velmi si vážíme obětavosti a aktivity všech pracovníků včetně paní Soni Baueršímové.

Děkujeme za spolupráci s paní Ing. Irenou Zemánkovou, CSc. a neziskovou Acosiací AMA a možností zapojit se do projektů spolufinancovaných z prostředků ESF v České republice prostředictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstananost a státního rozpočtu České republiky. Děkujeme.

Děkujeme za předání výtěžku z festivalu SmilOff a všem organizátorům i účastníkům, kteří svým rozhodnutím přispěli na realizaci výtvarného projektu "MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL".

Děkujeme za každoroční zasílání výtěžku z tenisového turnaje společnosti DALU s.r.o. a panu Čermákovi, který pravidelně dlouhodobě podporuje spolek Beruška a tenisový turnaj organizuje. Děkujeme za spolupráci.

Děkujeme Rodinnému centru BERUŠKA STRAKONICE za spolupráci ve věci vytváření berušek na výstavu v rámci projektu "MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL" na Kuksu dne 4.10.2015 během Svatohubertských slavností a to díky Řádu svatého Huberta. Velmi si navázané spolupráce s předsedkyní mateřského centra Ing. Petrou Staňkovou vážíme a těšíme se na společné projekty a veselé berušky. Děkujeme.


Forma pomoci: zprostředkování článků do novin a vysočina news
Využití daru: zveřejnění akce na Kuksu dne 3.10.2015
Datum: 30.1.2015

 

Forma pomoci: vánoční keramické ozdoby
Využití daru: stromeček v ČSOB Havl. Brod při prodejní výstavě dětských prací a výrobků
Datum: 27.11.2013

 

Bartoň Miroslav

Forma pomoci: pravidelné měsíční zasílání 200 Kč na účet KB
Využití daru: projekt POZNEJ SVŮJ CÍL 2013
Datum: každý měsíc 25 den

 

Forma pomoci: konzultace ohledně bezpečného přesunu webu na nový hosting
Využití daru: redesign a zkvalitnění webu Berušky
Datum: leden-květen 2018

 

Šmídová Iveta

Forma pomoci: platba na účet v KB ve výši 300 Kč
Využití daru: projekt POZNEJ SVŮJ CÍL
Datum: 9.9.2013

 

Ivana Kulhánová

Forma pomoci: několikaleté pravidelné měsíční zasílání částky 150 Kč na účet v KB
Využití daru: výtvarné a tvořivé potřeby v rámci výtvarných soutěží a projektů
Datum: každý den třináctého

 

Lada Matulová Vedryně

Forma pomoci: .hračky poslané poštou
Využití daru: předání dětem v DD Humpolec v rámci projektu POZNEJ SŮVJ CÍL
Datum: říjen 2013

 

Ing. Gabriela Chytilová společnost Cieslar s.r.o.

Forma pomoci: průpisky, tašky, bonbóny
Využití daru: v rámci projektu POZNEJ SVŮJ CÍL
Datum: říjen 2013

 

Pavla Szlaurová - Bystřice u Třince

Forma pomoci: dárky, hračky, šampony, trhačky, propisky a další pozornosti
Využití daru: projekt POZNEJ SVŮJ CÍL - březen až listopad 2013
Datum: říjen 2013

 

Forma pomoci: finanční dar ve výši 2.000 Kč zaslaný na účet KB
Využití daru: projekt POZNEJ SVŮJ CÍL 2013
Datum: 14.8.2013

&

Forma pomoci: finanční dar v hotovosti 1.500 Kč
Využití daru: přeprava dětí z Humpolce do Buchlovic a zpět
Datum: 4.8.2010

 

Forma pomoci: finanční podpora v hodnotě 500 Kč
Využití daru: dřevěné puzzle v projektu POZNEJ SVŮJ CÍL
Datum: 28.5.2013

 

ACO Industries k. s. Přibyslav - Hanka Ondráčková

Forma pomoci: finanční dar
Využití daru: Letní motivační pobyt v Jizbici u Čechtic děti z DD Humpolec
Datum: 7.7.-14.7.2012

 

Ivana Svitková, Ing. Libuše Dvořáková - Havlíčkův Brod

Forma pomoci: vánoční dárky dětem z DD Humpolec
Využití daru: Vánoční nadílka
Datum: 15.12.2012

 

Miroslav Bartoň

Forma pomoci: finanční dar v hodnotě 200 Kč - opakované dárcovství
Využití daru: projekt POZNEJ SVŮJ CÍL
Datum: 15.3.-22.11.2013

 

Lukáš Stejskal

Forma pomoci: finanční dar zaslaný na účet KB
Využití daru: 4.000 Kč na výtvarnou soutěž s motivačním programem březen 2013
Datum: došlá platba 28.12.2012

 

Lucka Voborníková - Jihlava

Forma pomoci: vánoční dárky pro děti z DD Humpolec
Využití daru: Vánoční nadílka
Datum: 15.12.2012

 

Olga Ransdorfová - Rakovník

Forma pomoci: plyšové hračky a dárky dětem
Využití daru: mikulášská nadílka
Datum: 5.12.2012

 

Jiřina Češíková - Pardubice

Forma pomoci: malované obrázky dětem automatickou kresbou
Využití daru: vánoční dárky při vánoční besídce
Datum: 15.12.2012

 

TONER-COPY s.r.o. - Ing. Petra Pipková

Forma pomoci: oblečení a hračky pro děti
Využití daru: děti v DD Humpolec.
Datum: 15.9.2012

 

Nadace pro obnovu a rozvoj Praha, Ing. Michal Voráček

Forma pomoci: finanční dar
Využití daru: Letní motivační pobyt pro děti z DD Humpolec v Jizbici u Čechtic
Datum: 7.7.-14.7.2012
Ježkova 9, Praha 3

 

Petr Matějka, Dragon Internet a.s.

Forma pomoci: finanční dar ve výši 1.500 Kč a 1.000 jako sponzorský dar za obrázek enkaustika
opakované dárcovství finančních darů i v roce 2013
Využití daru: Letní motivační pobyt pro děti v Jizbici u Čechtic
Datum: 7.7.-14.7.2012

 

Anička Kletečková

Forma pomoci: finanční dar 2 x 120 Kč na účet u KB
Využití daru: Letní pobyt pro děti v DD Humpolec
Datum: 21.4. a 21.5.2012

 

David Klimánek

Forma pomoci: finanční dar v hodnotě 100 Kč dne 17.7.2012 na účet u KB
Využití daru: nákup výtvarných potřeb a dárků pro děti z DD Humpolec
Datum: 19.7.2012

 

Denisa Brůhová, Milovice

Forma pomoci: zaslání výtvarných potřeb, knížek, CD pohádek....
Využití daru: děti z dětského domova Humpolec
Datum: 22.5.2012

 

Partners Financial Services, a.s.

Forma pomoci: finanční podpora v partnerství CO RADÍ DĚTI
Využití daru: financování provozních nákladů
Datum: čtvrtletně

 

Město Havlíčkův Brod

Forma pomoci: dotace ve výši 10.000 Kč
Využití daru: letní pobyt pro děti z DD Humpolec
Datum: 1.10.2011

 

THT, s.r.o.

Forma pomoci: finanční dar ve výši 5 tis. Kč
Využití daru: aktivity pro děti v roce 2012
Datum: 15.11.2011

 

IPC plast, spol. s.r.o.

Forma pomoci: finanční dar v hodnotě 5.000 Kč
Využití daru: projekt Svoboda emocí
Datum: 16.11.2011

 

KOPY TRUCK s.r.o. Humpolec

Forma pomoci: finanční dar 2.000 Kč
Využití daru: děti z DD Humpolec
Datum: 28.4.2011.

 

ŽSD a.s. - generální ředitel Milan Nedvěd

Forma pomoci: finanční dar v hodnotě 10.000 Kč na účet KB
Využití daru:  program během letního motivačního pobytu dětí z DD Humpolec v srpnu 2011
Datum: 3.2.2011.

 

Zlínský kraj - hejtman MVDr. Stanislav Mišák

Forma pomoci: záštita nad charitativním koncertem Petra Kotvalda v Otrokovicích
Využití daru: organizace Vánočního charitativního koncertu
Datum: 13.12.2010

 

POLPLAST CZ s.r.o. - Libor Hrušák

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 2.000 Kč, 3.000 Kč
Využití daru: přeprava dětí z Humpolce do Buchlovic a zpět
Další podpora 3.000 Kč byla použita na orgnizaci koncetru Petra Kotvalda v Otrokovicích dne 13.12.2010
výtěžek z plesu GOLD GARDEN bude využit během letních prázdnin 2011 na týdenní pobyt dětí na Vysočině.
Datum: 2.8.2010

 

Amatérští tenisté Kladrub a Hlinska
za podpory Pivovaru Chotěboř a Rebel Havlíčkův Brod

Forma pomoci: finanční dar v hotovosti  1.833 Kč
Využití daru: přeprava dětí z Humpolce do Buchlovic a zpět
Datum: 4.8.2010

 

Martin Sýkora - AQUAREX WATERPROFIT s.r.o.

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 100 Kč
Využití daru: přeprava dětí z Humpolce do Buchlovic a zpět
Datum: 12.7.2010

 

Hadaš Jiří

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 2.000 Kč
Využití daru: přeprava dětí z Humpolce do Buchlovic a zpět
Datum: 12.7.2010

 

Město Humpolec

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 10.000 Kč
Využití daru: přeprava dětí z Humpolce do  Buchlovic a zpět
Datum: 8.7.2010

 

Kočendovi

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 100 Kč
Využití daru: doprava Humpolec Buchlovice a zpět
Datum: 23.6.2010

 

Petrušková Marcela

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 200 Kč
Využití daru: doprava Humpolec Buchlovice a zpět
Datum: 14.6.2010

 

Pan Jaroslav Froněk ml.

Forma pomoci: finanční dar na účet KB v hodnotě 1.500 Kč
Využití daru: pro děti z DD Humpolec, výtvarné potřeby
Datum: 10.3. 2010

 

Amatérští tenisté Kladrub a Hlinska

Forma pomoci: finanční dar v hotovosti 600 Kč
Využití daru: nákup barevných papírů, čtvrtek, ozdobné děrovačky, drátky, fimo hmota  apod. pro děti z DD Humpolec pro vytváření velikonočních dárečků
Datum: 3.3.2010

 

Pan Patrik Bálek

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 300,- Kč
Využití daru: vánoční dárky pro děti z DD Humpolec
Datum: převzetí -  8.10.2009

 

Pan B. Machutka a J. Šefčíková

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 15.000,- Kč
Využití daru: vzdělání a rozvoj dětí v DD Humpolec
Datum: 1.9. 2009

 

Pan Michal Hoblík

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 12.000,- Kč
Využití daru: výuka anglického jazyka pro rok 2009-2010
Datum: 16.7. 2009

 

Pan Mandžič Vehbija

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 150,- Kč
Využití daru: potraviny, sladkosti
Datum: 25.5. 2009

 

Pan Aleš Kratochvíl

Forma pomoci: věcné dárky - školní potřeby, sladkosti,
Využití daru: ve prospěch dětí v DD Humpolec
Datum: převzetí: 20.9.2008

 

Paní Anna Černová

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 1000,- Kč
Využití daru: ovoce, potraviny pro děti z DD Humpolec k příležitosti dne dětí
Datum: předání dárků - 12.6.2008

 

Paní Jaroslava Plevková

Forma pomoci: finanční dar na účet KB dne 1.2.2008 v částce 200,- Kč
Využití daru: odměny do připravované výtvarné soutěže "Jaro s Beruškou"
Datum: převzetí: 1.2.2008

 

Pan Damián Brhel

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 1000,- Kč
Využití daru: vánoční dárky pro děti z DD Humpolec
Datum: převzetí: 28.12.2007

 

Pan Alexandr Stankuš

Forma pomoci: finanční dar na účet KB 500,- Kč
Využití daru: vánoční dárky pro děti z DD Humpolec
Datum: převzetí:  27.12.2007

 

Paní Martina Osvaldová

Forma pomoci: dětský vysavač, pirátská loď - hračky pro děti DD Humpolec
Využití daru: výtvarné a školní potřeby
Datum: převzetí: 7.12.2007, datum předání: prosinec 2007

 

Světluška - Světlana Dufalová a spol.

Forma pomoci: Splněná čtyři vánoční přání pro čtyři děti z DD Humpolec
Datum: prosinec 2007

 

Pan Jan Štipl

Forma pomoci: finanční dar na účet KB  1.000,- Kč
Využití daru: výtvarné a školní  potřeby
Datum: převzetí: 26.9.2007, datum předání: výtvarná dílnička 9.12.2007

 

Jihlavské potraviny s.r.o., pan Koudelka

Forma pomoci: věcné dárky - reklamní předměty
Využití daru:  ceny k vyhodnocení do soutěže NAMALUJ BERUŠKU
Datum: převzetí: 25.9.2007, datum předání: 1.10.2007 DD Humpolec

&

Forma pomoci: věcné dárky - omalovánky, knížky, člověče nezlob se, čokolády
Využití daru: ceny ke dni dětí pro děti DD Nová Ves
Datum: převzetí: 10.4.2007, datum předání: červen 2007

 

Pan Kolert Josef

Forma pomoci:  finanční dar 50,- Kč
Využití daru: výtvarné potřeby
Datum: 28.8.2007 na účet KB

 

Slečna Kamila Kopecká, Havlíčkův Brod

Forma pomoci: plyšové hračky
Využití daru: dětem v DD Nová Ves u Chotěboře u příležitosti Dne otevřených dveří
Datum: převzetí:  srpen 2007, datum předání: 22.9. 2007

 

BERÁNEK - Levné knihy, Havlíčkův Brod

Forma pomoci: dětské knihy
Využití daru: dětem v DD Nová Ves u příležitosti vyhodnocení výtvarné soutěže NAMALUJ BERUŠKU
Datum: převzetí: 15.6.2007, datum předání: 22.6.2007

 

Papírnictví OLIVER, Fejfarová Ivana, Přibyslav

Forma pomoci: výtvarné potřeby, tempery, čtvrtky, vodové barvy, lepidlo, modelína
Využití daru: dětem v DD Nová Ves u příležitosti vyhodnocení výtvarné soutěže NAMALUJ BERUŠKU
Datum: převzetí: 15.6.2007, datum předání: 22.6. 2007

 

Ing. Josef Blažek, Maršovice, Jablonec nad Nisou

Forma pomoci: korálky různé velikosti a tvaru
Využití daru: dětem v  DD Nová Ves u Chotěboře
Datum: převzetí: 12.6.2007, datum předání: prázdniny 2007

 

PRIBINA spol. s.r.o., Přibyslav

Forma pomoci: výrobky společnosti Pribina - Pribináček
Využití daru: ceny ke dni dětí pro děti DD Nová Ves
Datum: převzetí: 31.5.2007, datum předání: 3.6.2007

 

IKAROS - mlékárenské výrobky, Třebíč

Forma pomoci: mlékárenské výrobky - 48 ks STICKS NOCILLA, 48 ks vanilkový Ostraváček
Využití daru: ceny ke dni dětí pro děti DD Nová Ves
Datum: převzetí: 28.5.2007, datum předání: 3.6.2007

 

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava

Forma pomoci: finanční dar - výtěžek akce SEMESTREND 1170,00 Kč
Využití daru:  věcné dárky ke dni dětí, popř. dle dohody s vedením DD Nová Ves u Chotěboře na individuální  potřeby jednotlivého dítěte
Datum: převzetí: 9.5.2007, datum předání: červen 2007

 

Paní Maňáková, Brno

Forma pomoci: plyšové a ostatní hračky po svých dětech
Využití daru: Charitní dům pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě
Datum: převzetí od p. Maňákové: 25.3.2007, předání dětem: 5.4. 2007

 

Moravskoslezská, s.r.o.

Forma pomoci: finanční dar Kč 5.000,-
Využití daru: divadelní představení v DD Nová Ves u Chotěboře - 3.500,-, rozdíl 1.500,-
náklady na přepravu Havl. Brod - Chotěboř a zpět  + nákl. na vedení účtu
Datum: 27.2.2007

 

PAME-AUTO Ostrov u Stříbra

Forma pomoci: finanční dar Kč 5.000,-
Využití daru: školní a sportovní potřeby pro děti z DD Nová Ves u Chotěboře
Datum: 12.10.2006

 


Děkujeme