Druhé setkání na Gersteině proběhlo 12.3.2016

Hostem byla paní Stejskalová, která spolu s panem Votavou umožnila poznat dětem pravé a trvalé hodnoty, na který je důležité v životě stavět. Jsou klíčové nejen v projektu “UMÍM ŽÍT“, ale pro každodenní činnost.
Nejdůležitějším hodnotami jsou LÁSKA, VÍRA, NADĚJE.

Je reálně vidět, že o těchto hodnotách pan Votava ve svém životě nejen mluví, ale aktivně jimi žije.
Jeho silná víra pravým a trvalým hodnotám umožňuje viditené a prokazatelné úspěchy nejen v jeho práci, ale i v činnostech Řádu Svatého Huberta a především v jeho soudržné, pevné a fungující rodině.

Děkuji za všechny děti, které se projektu účastní a přeji nám všem, abychom každý den prožívali na plno s výše uvedenými hodnotami.

Za tým BERUŠKA HB
Lenka Benešová