V rámci projektu “MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL” z každého dětkého domova, které se projektu zúčastnili (DD Jemnice, DD Hrotovice, DD Náměšť, DD Senožaty) mají dva účastníci možnost zažít si svůj “VYSNĚNÝ CÍL”.

Katka z DD Jemnice namalovala obraz “Keramika je mým snem” a dostala tak příležitost zažít si jeden den v keramické dílně paní Lucie Rabensové www.lucierabensova.cz. Vytvořila si krásný hrneček, který bude procházet další vypalovací procedurou a následně zkrášlen glazurou.

Vlevo paní Lucie Rabensová a Katka:

Součástí byl i společný oběd s Katkou s předsedkyní sdružení BERUŠKA HB Lenkou Benešovou:

Přejeme Katce, aby se její “životní cíl” naplňoval a již udělala první kroky, během kterých jsme ji provázeli…

Obrázek, který Katka namalovala v rámci projektu “MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL” : Keramika je mým snem

Tým sdružení BERUŠKA HB
Lenka Benešová