Letní motivační pobyt pro děti z dětského domova Humpolec v Podlesí se uskutečnil od 1.8.-6.8.2011 a díky všem, kteří se na realizaci celé akce podíleli mají děti jedinečné a neopakovatelné zážitky, které je obohatí na celý život.

Velmi děkujeme všem, kteří nám pomohli svými finančními dary zajistit ubytování, celodenní stravování a veškeré další náklady s celou akcí spojené.
Vážíme si všech, kteří nám svojí vstřícností, ochotou, aktivitou a opravdovými činy pomáhají pomáhat. Děkujeme, že Vám záleží na těch, kteří nema´jí svou vlastní funkční rodinu a jsou odkázáni na pomoc ostatních.

Na letní akci v Podlesí se podílely tyto společnosti:

POLPLAST CZ s.r.o.
Zuzka Pelková
Atlantic studio a.s.
ŽSD a.s. Brno Modřice
Rodinný Pivovar BERNARD Humpolec
KOPY TRUCK Humpolec
Ivana Kulhánová

Při obědě:

Před odpoledním výšlapem:

Loukou i lesem… za nosem…

Kolem rybníka…

Zasloužený odpočinek…

Přednáška o astrologii od pana Miloše Podařila z Jihlavy. http://www.jiast.cz/

Pozorování noční oblohy…

Se skupinkou nejmenších…