Ve dnech 22. – 23. září 2014 proběhla na území Kraje Vysočina mezinárodní konference “Využijme inovací“. Jednalo se o vyvrcholení dvouletého projektu, ve kterém KOUS Vysočina figuroval v roli partnera. Za sdružení BERUŠKA, z.s. se konference zúčastnila předsedkyně Lenka Benešová, která zde zároveň měla i workshop “Koučování v praxi”.

Celkem se konference zúčastnilo 40 zástupců neziskových organizací, dětských domovů a dalších zainteresovaných organizací, které primárně pracují s cílovou skupinou mladých ohrožených nezaměstnaností. Záštitu nad touto konferencí převzal pan Petr Piňos, radní pro oblast neziskového sektoru, který osobně konferenci zahájil. V průběhu dvou dnů zazněly jednotlivé příspěvky českých i zahraničních partnerů, ale také se pracovalo. V průběhu 3 řízených panelových diskuzí byly zodpovězeny otázky na téma dobrovolnictví a jeho míra využití při práci s mladými, zda lze jako novou možnost zaměstnávání mladých využít nové produkty a výrobky a jak kvalitním marketingem podnítit vznik nových pracovních míst.

V pozici spoluorganizátora sdružení KOUS zástupkyně Soňa Baueršímová shrnuje působení v projektu: ” Tento projekt pro nás byl velkou výzvou, díky němu získal KOUS zkušenosti s evropskými projekty a zároveň jsme získali spoustu impulzů, co vše můžeme pro své členy dělat. Velké poděkování patří Ireně Zemánkové, ředitelce AMA, o.s., že nás k tomuto projektu přizvala a díky němuž nezůstaly informace pouze v Praze, ale dostaly se i na Vysočinu”.

Odkaz na společnost AMA, o.s. – nositele projektu naleznete zde: http://www.amanno.org/mezinarodni_spoluprace.php

Děkujeme za možnost aktivní účasti na konferenci, kterou hodnotíme jako velmi přínosnou, užitečnou, přinášející další poznání, možnosti spolupráce a inovativních přístupů při každodenní práci s cílovou skupinou.

Za tým BERUŠKA HB, z.s.
Lenka Benešová