V pátek 5.2.2010 v 17 hodin jsme navštívili se skupinkou dětí z dětského domova z Humpolce Krajské operační a informační středisko v Jihlavě.

Touto cestou děkujeme za zprostředkování panu plk. Ing. F. Zadinovi, všem, kteří se nám po celou dobu exkurze věnovali a pomohli nám celou akci zajistit.

Děti si odnesli velmi zajímavé zážitky a informace z výkladu profesionálních hasičů a z množství pokládaných dotazů byl vyidět zájem o celkovou organizaci a postup práce při volání tísňové linky.

Vzhledem k velkému zájmu předpokládáme exkurzi zorganizovat pro další skupinku dětí cca v květnu t.r.

Za sdružení BERUŠKA Lenka Benešová