Dne 15.3. 2013 odstartoval roční projekt POZNEJ SVŮJ CÍL, kterým začíná systematická práce s dětmi v DD Humpolec tak, aby objevily co je baví, naplňuje, o co mají zájem, co umí vytvořit…naučí se nové dovednosti, dozví se mnoho zajímavého a to především o sobě. Zda mají trpělivost, vytrvalost, zručnost, odvahu, kreativitu….uvědomí si mnoho užitečného a prospěšného a to až do 22.11.2013 kdy projekt končí.

Těšíme se na další setkání s dětmi 29.4.2013 od 16 do 18 hod.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci projektu podílí a také společnosti BJS Humpolec jmenovitě panu Radku Votápkovu, který finančně tento projekt podpořil.