Co jsme vytvářeli v rámci projektu POZNEJ SVŮJ CÍL v části uskutečněné dne 25.10.2013?

Podívejte se sami : )

Pravidelné setkání s dětmi z dětského domova Humpolec v rámci projektu POZNEJ SVŮJ CÍL přineslo dětem další poznání toho čemu se věnovat a vytvářet radost nejen sobě, ale i ostatním.