V sobotu dne 5.1.2008 jsme nadělili dětem v DD Humpolec vánoční dárečky a nadílku za štědré pomoci dárců a sponzorů. Moc chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nám umožnili nadílku uskutečnit, především Světlušce – Světlance Dufalové, která nám poštou zaslala pro čtyři děti přesně takové dárečky, které si děti sami přáli a napsali o tyto dárečky dopisy Ježíškovi, dále pak panu Janu Štiplovi, Alexandru Stankušovi, Damianu Brhelovi a dalším. Mnohokrát děkujeme za Všechny obdarované děti, za Vaši podporu a spolupráci našemu sdružení, VELIKÉ DÍKY Vám všem.