Pozvání z nadace ThingBig přijal Michal s Aničkou

Během dvou dní naučili děti připravovat různé zajímavé pokusy, nové interaktivní hry, dávali dětem otázky k bádání, koumání a rozumování a také děti připravovali na to, jak se stát “mediální hvězdou”. Jejich aktivita se stala oblíbenou a pokusování chtěly děti stále opakovat, proto se těšíme na některé další setkání a společné akce.

Děkujeme, za příležitost obohatit děti tím, jak zajímavá může být věda a s jakým nadšením a zájmem je možné dělat to, co člověka baví.