Nastal čas závěrečného víkendového setkání a ukončení celého projektu, který vznikl ve spolupráci s ČSOB Havl. Brod, kterou vede paní ředitelka Irena Zadinová.

Organizací vernisáží na pobočce v Havl. Brodě a díky výtěžkům z prodeje výtvarných děl umělců bylo možné projekt uskutečnit i za podpory dalších sponzorů a klientů banky, kteří se do projektu zapojili.

V době od 12.5. do 14.5.2017 jsme se s dětmi z dětského domova Senožaty sešli v Sedláckém dvoře v Jiřicích, kam za námi přijela i vysokoškolská učitelka paní Mgr. Eva Hronová Čaladi, která dětem přiblížila přínosy a užitečnost jogy, zajímavé cviky i historii velmi aktuálního cvičení.  Pro děti setkání dojedna Míša Zadinová, která má se cvičením jogy pod vedením zkušené lektorky osobní zkušenosti a také se víkendového setkání zúčastnila.

Paní ředitelka Irena Zadinová dětem pustila i motivační videa pro uvědomění si vlastní jedinečnosti a odvahy žít svůj život podle vlastních představ.

Velmi děkujeme všem spolupracovníkům, sponzorům, dárcům a účastníkům projektu a jsme velmi vděčni, že projekt mohl vzniknout a obohatit děti, které v krátké době budou odcházet z dětského domova a budou se rozhodovat o své další žiovtní cestě.

Vážíme si jakékoliv podpory a spolupráce, která byla navázána po celou dobu vzniku sdružení BERUŠKA HB, z.s.  a přejeme všem krásné léto, všechna splněná přání, hodně radosti a spokojenosti.

DĚKUJEME.

Za sdružení BERUŠKA HB, z.s.
Mgr. Lenka Benešová