Vyhodnocení soutěže

Dne 30.10.2012 bylo ukončeno hlasování v soutěži CO RADÍ DĚTI a vyhodnocení všech hlasů o výhercích proběhlo k 15.11.2012.

Výsledky o získání cen je následovné:

1) První místo získává: DD Vizovice – první cena 200 000 Kč
2) Druhé místo získává: DD Ústí nad Labem – druhá cena 100 000 Kč
3) Třetí místo získává: DD Radost – třetí cena 50 000 Kč

4) Cena Sympatie: DD Husite – speciální cena 100 000 Kč

Děkujeme jak všem dětským domovům, kteří se soutěže zúčastnili, tak společnosti PARTNERS za spolupráci a hodnotné ceny, kterými děti získaly další příležitost k rozvoji a vzdělávání.

Předání cen

Kromě prvního místa probíhalo předání finančních šeků v dětských domovech za účasti vedení dětských domovů, zástupce společnosti Nadace PARTNERS a BERUŠKA HB.

První místo – DD Vizovice

Slavnostní předání ocenění vítěze proběhlo 18. 12. 2012 ve Zlíně v Baťově vile za účasti skupinky soutěžících dětí z DD Vizovice, ředitelky paní Mgr. Čapkové, zástupců nadace PARTNERS Ing. Kláry Šilhavíkové a Violy Baštýřové. Byla příležitost popovídat si o celkových zážitcích z roční soutěže a získat náměty na další otázky. Přátelská atmosféra a zhodnocení soutěže s radostným vítězným úsměvem výherců se stala jasným důkazem úspěšnosti a proto i tisková zpráva zní jasně o tom, jak vítězný dětský domov neváhal se soutěže účastnit aktivní vytrvalost, nadšení jim zůstalo až do poslední otázky a proto jim ocenění k dalšímu rozvoji a vzdělávání s uznáním náleží.

Druhé místo – DD Ústí nad Labem

Předání druhé ceny v dětském domově v Ústí nad Labem proběhlo 29.11.2012 v 15 hod. Spolu s výherním šekem dostaly děti i několik dárků pro radost a motivaci do dalšího ročníku soutěže v podobě nejrůznějších hraček.

Třetí místo – DD Radost

Třetí místo získává dětský domov Radost. Radosti měli dost jak z výherního šeku v hodnotě 50.000 Kč, tak i z dárků, které zároveň se šekem převzali jak děti tak pan ředitel Daniel Walbrol.

Cena Sympatie – DD Husite

Předání Ceny Sympatie se konalo dne 11.12.2012 v příjemné rodinné atmosféře v DD Husita. Šek v hodnotě 100.000 Kč spolu s několika dětmi převzal pan ředitel Mgr. Igor Grimmich.

 

Za BERUŠKU HB
Lenka Benešová