Projekt UMÍM ŽÍT měl čtvrté setkání na Gersteině

Setkání na Gersteině dne 27.5.2016 bylo vyjímečné nejen tím, že jsme se věnovali ekonomice “dobra a zla”, ale i tím, že jsme měli setkání venku v překrásném prostředí Gersteina včetně delikatesního občerstvení připravovaného nad ohněm na místním “kameni”.

Počasí bylo jako na objednávku přímo zázračně azurové a tak děti měly zážitky nejen z poznání od pana Votavy, ale i z přírody, která se ukázala i se západem slunce v plné kráse.

Čtvrté setkání bylo zároveň s panem Votavou na Gersteině poslední.
Závěrečné víkendové setkání s panem Sedláčkem ze společnosti Nespire proběhne v prostorách centra Immanuel ve dnech 23.9. – 25.9.2016.

Děkujeme panu Velmistrovi Řádu Svatého Huberta za předávané informace, moudrost, poznání a svým příladem i cestu “UMĚNÍ ŽÍT”  a tvořit si svůj život podle svých přání.

Dělíme se s vámi o jeden z podkladů, které dostali děti v písemné podobě:

UMÍM ŽÍT? 

 • Vím kdo jsem by, kým jsem dnes a KÝM CHCI BÝT zítra
 • SVOBODA je dar od Stvořitele, který mi NIKDO, NIKDY  a NIKDE nemůže vzít
 • Jsem bytostí trojrozměrnou – hmota, prostor a čas. Tělo, mysl, duch
 • Žiju ve všech třech dimenzích a rozvíím je
 • RODINA je zákadem společnosti a obec je základem státu
 • VÍRA, NADĚJE A LÁSKA je pro život stejně důležitá jako voda, potraviny a vzduch
 • Mám své SNY a CÍLE a podle svých možností PRACUJI na jejich napnění
 • Kdo chce málo, dostane málo – proto prosím, aby mi bylo dáno a hledám, abych nalézal
 • PRÁCE je DAR a RADOST, zahálka je cestou do záhuby
 • PENÍZE jsou prostředkem a nástrojem, nikoli cílem
 • Člověk byl stvořen k obrazu Božímu – milOvat sé blízké je lidské, MILOVAT VŠECHNY, tedy i své nepřátele, je BOŽSKÉ

Děkujeme za celkovou spolupráci, podporu, poznání a cenná uvědomění.

Za sdružení BERUŠKA HB, z.s.
Bc. Lenka Benešová