Projekt “MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL” umožnil Andree a Veronice splnit si svůj cíl.

Dne 28.5.2016 dostali příležitost díky Ing. Brychovi a Ing. Polákovi letět balonem a splnit si tak svůj cíl, který namalovali v projektu.Spolu s děvčaty letěla i teta Kadrnožková a zážitek měli všichni nezapomenutelný.

Motivací je i pro ostatní věřit svým cílům a přáním a dělat takové kroky, které k jejich naplnění vedou.

Děkujeme za spolupráci všem, kteří se na projektu podíleli.
Za sdružení BERUŠKA HB, z.s.
Lenka Benešová