Touto cestou děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří se podíleli na obdarování dětí v Dětském domově Nová Ves u Chotěboře u příležitosti DNE DĚTÍ. Společnostmi, které podpořili děti v dětském domově, jsou:

– PRIBINA spol. s.r.o., Přibyslav
– IKAROS – mlékárenské výrobky, Třebíč
– Jihlavské potraviny s.r.o., Jihlava
– Marketing Systems International, s.r.o., Modřice u Brna
– Studentky Soukromé vyšší odborné školy sociální, o.p.s. Jihlava

Celá akce byla provázena pohodovou náladou a věříme, že byly spokojené nejen děti, ale všichni, kteří se na celé akci podíleli. Mnohokrát děkujeme všem, kteří přispívají nejen hmotnými dárky, ale také ochotou, nápady, svým časem i aktivitou k tomu, aby děti vyrůstající v dětských domovech poznávali, že kolem nich jsou lidé, kterým záleží na jejich budoucnosti.