V sobotu 9.6.2007 jsme vzali dva chlapce z Dětského domova Nová Ves u Chotěboře na festival kuriozit a zajímavostí do Pelhřimova. Prohlédli jsme si zároveň i muzeum a mohli jsme obdivovat nespočetné množství zajímavých výrobků a opravdových kuriozit. Věříme, že cíl našeho výletu byl splněn, tj. umožnit dětem prožít nevšední zážitek, umocnit jejich představivost, motivovat je a především umožnit jim prožít alespoň část dne jinak než v areálu DD. Možná je výlet bude inspirovat k vytvoření různých zajímavostí a to bude odměnou za naši snahu a aktivitu.

Věříme, že naše činnost podporuje děti žijící mimo vlastní rodinu k uvědomění si vlastích schopností a touhu dokázat v sobě objevit skryté vlohy a rozvíjet talent a zručnost.