Ing. Jiří Brych motivuje děti z dětských domovů, aby dosáhly svého životního cíle.

Touto cestou velmi děkujeme panu Ing. Brychovi, který svým příkladem ukazuje dětem, že je možné své životní cíle naplňovat.

Rozhodl se umožnit některým dětem z dětských domovů zapojených do projektu “MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL
skutečně reálně prožít jeden den tím, čemu se v budoucnosti chtějí profesionálně věnovat.

Velmi si vážíme navázané spolupráce i návštěv, které Ing. Brych osobně do dětských domovů uskutečnil.
Navštívil 12.6.2014 DD Náměšť nad Oslavou a DD Hrotovice a 20.6.2014 DD Senožaty.

Osobní příklad Ing. Brycha možňuje dětem si uvědomit, že je možné s pevnou vírou, odvahou, vytrvalostí a odhodláním své životní cíle skutečně prožívat.

Pan Ing. Brych ještě donedávna vykonával profesi kriminalisty.

Na následujícím odkazu je reportáž s názvem “Babičky”, která pojednává o jeho posledním případu.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10417682789-tisnova-linka/212562220200016

Děkujeme za spolupráci také Ing. Igoru Polákovi, který se na realizaci cílů dětí podílí a v září 2014 společně s Ing. Brychem navštíví dětský domov Jemnice.

Těšíme se na setkání a přejeme radostné léto a mnoho životních úspěchů.

S vděčností

Za sdružení BERUŠKA HB, o.s.
Lenka Benešová