Za velmi milého přivítání jsme společně s dětmi z DD Jemnice shlédli instalaci výstavy výtvarných děl dětí z dětských domovů v rámci projektu “MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL” v prostoru pobočky ČSOB za vlídného provedení ředitelkou Irenou Zadinovou a následně přátelského popovídání a sdílení dětských životních cílů i za účasti zaměstnanců pobočky.

Děti měly příležitost kromě shlédnutí výtvarných děl ze čtyř účastnících se dětských domovů i jednotlivě sdělit, co výtvarné ztvárnění svého životního cíle konkrétně představuje, čemu by se chtěli v budoucnu věnovat, jak si představují realizaci svého cíle a také měli možnost slyšet vyjádření paní ředitelky, zaměstnanců pobočky i tety – paní Kadrnožkové, která s dětmi přicestovala a zároveň dětem umožnila, aby se projektu mohli zúčastnit.

V pobočce nás čekalo i velmi bohaté pohoštění a občerstvení. Atmosféra vytvářela svou vlídností a vstřícností jeden z nezapomenutelných zážitků na cestě k realizaci životních cílů. Každý má svůj životní cíl. Projektem se snažíme umožnit dětem nejen aby si svůj životní cíl ztvárnili a dokázali si ho reálně představit, ale aby svůj cíl i skrze výstavu ukázali veřejnosti a ti, kteří by dětem chtěli napomoci jejich cílů dosahovat mají tak možnost se o nich dozvědět a zapojit se do šíření vize radostnějšího světa pro všechny.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci projektu podílejí.
Přejeme dětem životní naplnění, víru, odhodlání a seberealizaci ke společnému tvoření radostnějšího světa společně s námi.

S vděčností
Za sdružení BERUŠKA HB
Lenka Benešová