V pátek 16.10.2009 proběhla v prostorách jídelny dětského domova přednáška cestovatele Karla Wolfa na téma Antarktida.

I tentokrát se dětem přednáška velmi líbila a nadšeně pokládali cestovateli všemožné otázky přímo “na tělo”. Jsme opravdu velmi rádi za přínos, které tyto přednášky mají pro děti nejen tím, že si mohou přímo v prostoru DD povídat s tak světaznalým člověkem, ale také touto cestou získávají přehled o vzdálených zemích a celkově si rozšiřují své obzory.

Těšíme se na další vyprávění opět za rok a věříme, že se přednášky v dětském domově stanou tradicí.

Děkujeme