Velmi touto cestou děkujeme paní Bohuslavové z Havlíčkova Brodu za pozvání na letní tábor v Kališti dne 22.8.2009 u příležitosti dne s ABC. Bylo připraveno spoustu soutěží, her, odměn a také velmi chutný oběd. Za vše velmi děkujeme a i přes deštivý den se nám akce velmi líbila.