V úterý 16.9.2008 v 15.00 hod se uskutečnila v dětském domově v Humpolci první schůzka učitelek a dětí pro úvodní hodinu angličtiny.

Výuka bude probíhat pravidelně každé úterý 1x týdně 45 minut v prostorách jídelny dětského domova.

Mnohokrát děkujeme za finanční dar studentkám Vyšší odborné školy sociální v Jihlavě (výtěžek z plesu školy), díky kterému může naše sdružení uhradit celý kurz AJ a také učebnice, pomocí kterých bude celá výuka probíhat.

Realizace celého projektu by se neobešla bez obětavého a vstřícného přístupu všech učitelek ze ZŠ Humpolec, jež se pravidelně budou při výuce střídat, za což jim patří náš upřímný veliký dík.

Děkujeme zároveň všem, kteří se podílejí na úspěšné realizaci celé akce a přejeme dětem, aby se jim každá hodina AJ líbila a další prohlubování znalostí v angličtině jim pomohlo nejen získat lepší známky ve škole, ale především zájem o angličtinu a praktické zkušennosti s jedním z nejpoužívanějších světových jazyků.