Přednáška – Miroslav Jordánek – vojenské mise v Afgánistánu

V úterý dne 24.4.2012 se od 16.30 hod konala v prostorách dětského domova v Humpolci přednáška vojenského kaplana pana Miroslava Jordánka, který přijal pozvání pana Ing. Petra Trefila. Velmi děkujeme za velmi zajímavou akci s poutavými fotografiemi i autentickým vyprávění během působení na zahraničních misích v Kosovu a Afgánistánu.

Děti měly možnost se dozvědět spoustu zajímavého i díky svým dotazům, které využily a získaly tak informace přímo od účastníka vyjímečných událostí ve vzdálené zemi.

S poděkováním
Lenka Benešová
BERUŠKA HB

Dne 24.4. 2012 před zahájením přednášky o Afgánistánu byl předán PC od rodiny Němcových
z Nového Města na Moravě
zástupkyni dětského domova v Humpolci pro využití dětí.

Ještě jednou velmi děkujeme za věcný dar, který děti denně upotřebí 🙂