Dne 2.6. 2012 jsme prožili s dětmi den plný soutěží, zábavy i zajímavostí. Společnost ACO Přibyslav pořádala Rodinný den pro děti a rodiny svých zaměstnanců, na který dostaly pozvání i děti z dětského domova Humpolec.

Děti měly příležitost poznat jednu z největších společností na Vysočině, zasoutěžit si, svést se na poníkovi, projet se na motorkách Harley Davidson, podívat se jak vypadají výrobní prostory firmy a také se náležitě občerstvit.

Celodenní program byl pestrý a plný příležitostí k vyzkoušení něčeho nového.

Součástí programu byla i tematická soutěž pro děti s otázkami týkající se historie a činnosti společnosti ACO.

Děkujeme všem zaměstnancům společnosti ACO, kteří se na akci a pozvání pro děti podíleli. Především děkujeme Hance Ondráčkové, která se jako dobrovolník zapojila do dalších činností sdružení BERUŠKA a díky další spolupráci se společností ACO vytvořila projekt na podporu bydlení dětí po odchodu z dětského domova. Postřehy Hanky Ondráčkové k Rodinnému dni je k dispozici zde.

Poděkování od dětí z dětského domova Humpolec, které se Rodinného dne zúčastnili:

Společnost ACO také přispěla na týdenní motivační pobyt v Jizbici, i za tuto spolupráci ještě jednou děkujeme.

Za BERUŠKU HB, z.s.
Lenka Benešová

Další fotografie: