V další části projektu POZNEJ SVŮJ CÍL se děti učily poznat zda mají potřebnou vytrvalost, soustředěnost i trpělivost a zda díky nim docílí sestavení skládačky a dokončí sestavení až do úspěšného ztvárnění.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat.
Děkuji celému realizačnímu týmu Hance Ondráčkové, Ireně Apeltové a všem ostatním, kteří se na aktivitách pro děti podílejí.

Za sdružení BERUŠKA HB, o.s.
Lenka Benešová