Proto jsme s dětmi malovali poděkování těm, kteří nám pomáhají pomáhat a tímto všem dárcům a sponzorům velmi děkujeme, že nám umožňují realizaci ročního projektu POZNEJ SVŮJ CÍL.