Dne 23.5.2013 byla uzavřena první část projektu POZNEJ SVŮJ CÍL

Velmi děkuji za spolupráci všem, kteří se na projektu podílejí i všem, kteří projekt podporují a díky kterým je možné aktivity BERUŠKY realizovat.

Vážíme si všech, kteří jsou do projektu zapojeni, a kteří mají zájem, aby realizované aktivity dětem přinesly mnohá poznání o nich samých a pomohly jim do budoucna více porozumnět sami sobě, žít život svým životním naplněním a realizovat své vlastní cíle.

Velké díky patří všem, kteří si uvědomují zásadní a podstatné skutečnosti a sami aktivně napomáhají ke změnám díky kterým jsou děti bez vlastních rodin blíž poznání, že i oni mohou být úspěšní, oceňovaní, uznávaní a že je mnoho aktivit, které je baví, ve kterých se dále mohou zlepšovat a také získat odpovídající uplatnění na trhu práce.

Děkuji, že nám pomáháte pomáhat a přeji nám všem prostředí plné sounáležitost, podpory, radosti a důvery.
Za sdružení BERUŠKA HB, o.s.
Lenka Benešová