V pondělí 1.10.2007 v odpoledních hodinách jsme za účasti dobrovolníků slavnostně vyhodnotili výtvarné práce dětí z dětského domova Humpolec a to přímo v prostorách jídnelny DD. Předpokládali jsme, že se celé akce zúčastní děti, které obrázky malovali, ale příjemně nás překvapila účast všech dětí z celého dětského domova. Ocenili jsme překrásně ztvárněné Beruškové obrázky.

Atmosféra v dětském domově byla opravdu radostná a to nás moc těší. Další informace o dětském domově v Humpolci získáte na www.dd-humpolec.wz.cz

Pro naši porotu bylo náročné určit ve třech kategoriích ty nejhezčí obrázky a proto jsme ocenili opravdu každý obrázek. Ceny do naší soutěže nám věnovala společnost: Jihlavské potraviny s.r.o., pan Koudelka a levné knihy Beránek, Havlíčkův Brod. Tímto ještě jednou mnohokrát děkujeme za spolupráci.

Zároveň děkujeme dětem za jejich překrásné výrobky v podobě drátkovaných rybiček vyplněných kamínkem,

které nám věnovala teta z DD Humpolec, když nám ukazovala co všechno děti v jejich dětském domově dokáží. Opravdu jsou šikovné, zručné a pracovité.

Věříme, že se dětem celá akce líbila a mají další motivaci pro účast v některé z dalších akcí Berušky.
Přejeme hodně úspěchů ve všem a těšíme se na další setkání.